Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. WGV Zorg en Welzijn participeert in projecten en netwerken die een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen door aandacht voor de omvang van de instroom van nieuwe medewerkers en de capaciteiten van zowel instromend als zittend personeel.

Klik in het menu aan de linkerkant voor de verschillende initiatieven en projecten.