Samenwerking met Colijn & Partners

Colijn & Partners is al jarenlang specialist in collectieve verzekeringen en kan uw werknemers een goed en voordelig alternatief bieden op het gebied van zorg- en schadeverzekeringen. De vereniging heeft, met ondersteuning van Colijn & Partners, mantelcontracten gesloten met Zilveren Kruis, Menzis en Eno (voorheen Salland verzekeringen) op basis waarvan medewerkers/vrijwilligers, werkzaam bij de aangesloten instellingen, zich tegen aantrekkelijke kortingen kunnen verzekeren voor ziektekosten. Een groot aantal instellingen maakt gebruik van de geboden mogelijkheden. 


Door deel te nemen aan de mantelovereenkomsten biedt u uw medewerkers een behoorlijke korting op hun ziektekostenverzekering, hetgeen als een belangrijke tertiaire arbeidsvoorwaarde wordt beschouwd. Uw medewerkers kunnen gebruikmaken van een handige internetportal om de verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. En in overleg met u stelt Colijn & Partners een communicatieplan op en geven ze ondersteuning in de voorlichting.

Klik hier voor de algemene brochure van Colijn & Partners.