Outputcriteria cliënt/student

Er wordt een systeem voor outputcriteria (prestatie-indicatoren) geformuleerd dat aansluit op bestaande profielen en individuele behoefte aan kwaliteit van de zorgvrager en de student. De toekomstige werknemer moet niet alleen flexibel en innovatief zijn, maar ook een onderzoekende en ondernemende houding hebben. De 21th-century-skills vormen daarbij een uitgangspunt. De deelnemende partijen gaan innovatieplatforms samenstellen. Daarnaast worden voortgang en resultaten regulier gedeeld en waar nodig wordt kennisdeling breder opgepakt, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten, workshops en conferenties. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.