€ 3,7 miljoen gevraagd voor uitvoering sectorplan zorg in Achterhoek en Twente

24-04-2014

Doel van de afspraken over het sectorplan Zorg, die op 22 april 2014 werden ondertekend, is om ca. 80.000 mensen op te leiden voor ander werk en/of van werk naar werk te begeleiden en daarmee zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen. Als uitvloeisel daarvan heeft WGV Zorg en Welzijn op 23 april aangepaste regionale sectorplannen ingediend met een totale omvang van ruim € 10 miljoen voor de Achterhoek en Twente. Voor de uitvoering daarvan zou een subsidiebedrag van € 3,7 miljoen beschikbaar zijn. Voor de Achterhoek wordt ruim € 1,2 miljoen voor 1.285 scholingstrajecten gevraagd en voor Twente is dat ruim € 2,5 miljoen voor 2.575 scholingstrajecten. Met de oorspronkelijke plannen was een bedrag van € 14,5 miljoen gemoeid.


Voor het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is nu in totaal € 7,9 miljoen subsidie uitgetrokken. Met de indiening van de plannen voor de regio’s Achterhoek en Twente heeft de vereniging voor € 3,7 miljoen ingediend. In de Achterhoek en Twente werken respectievelijk 25.000 en 50.000 mensen in zorg en welzijn. Voor de Achterhoek gaat het om scholingstrajecten voor 1.285 mensen, waarvan 910 trajecten voor ontwikkeling van competenties van medewerkers en 375 voor opscholing, inclusief extra beroepsbegeleidende leerweg (BBL) plaatsen. Voor Twente gaat het om scholingstrajecten voor 2.575 mensen, waarvan 2.080 trajecten onder de noemer ‘ontwikkeling competenties medewerkers’ en 495 voor opscholing, inclusief extra BBL-plaatsen. Voor eind mei 2014 zal de vereniging plannen indienen voor haar twee overige regio’s: Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe en IJssel-Vecht. Hiervoor is dan nog € 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar.


Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn: “In de oorspronkelijke plannen die we in december 2013 hadden ingediend voor de Achterhoek en Twente waren veel hogere bedragen aangevraagd. We zien dat de behoefte in het veld groter is dan met het beschikbare budget van € 100 miljoen kan worden ingevuld. We hebben de plannen daarom moeten ‘indikken’ en weten dat niet alle vragen gehonoreerd kunnen worden. Organisaties in de welzijnssector kunnen inmiddels een beroep doen op de middelen die minister Asscher heeft toegewezen aan het Fonds Collectieve Belangen. Bovendien gaan we binnenkort bekijken of het mogelijk is voor het thema duurzame inzetbaarheid een beroep te doen op ESF-gelden.”


Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Het plan voorziet erin dat de mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten op landelijk niveau worden opgepakt en maatregelen gericht op scholing en instroom jongeren via regionale sectorplannen. Minister Asscher heeft hiervoor een bedrag van in totaal € 100 miljoen (inclusief overhead) uitgetrokken. Daarvan is € 32,5 miljoen voor mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten gereserveerd en € 67,5 miljoen voor scholing van medewerkers en instroom jongeren. De 16 regionale werkgeversorganisaties kunnen landelijk plannen indienen voor een totaalbedrag van € 67,5 miljoen.