Heeft uw organisatie het strategisch leerbeleid op niveau?

25-09-2017

Het zorg- en welzijnswerkveld is volop in beweging en medewerkers worden aangesproken op andere competenties. Daarnaast ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt en wordt de zorgvraag alleen maar groter. Hoe zorg je er in dit krachtenveld voor dat medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en blijven leren en dat de organisatie voldoende instroom van nieuwe medewerkers krijgt? Is uw organisatie een lerende organisatie en heeft u uw strategisch leerbeleid op niveau?

Om zorg- en welzijnsorganisaties hierin te ondersteunen, biedt WGV Zorg en Welzijn een gratis 2-daagse sprintsessie Strategisch Leren aan in november. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast start er begin januari 2018 een volledige leergang Strategisch Leren voor die organisaties die nog fundamenteler met dit onderwerp aan de slag willen. Klik hier voor meer informatie.

Verzoek invullen nulmeting
Naast deze leergangen hebben we met de onderwijs/werkveld-werkgroep (vanuit de agenda 2016-2020) een korte nulmeting ontwikkeld waarin we de organisaties bevragen op de stand van zaken op het vlak van strategisch leren. Leden van de vereniging worden binnenkort uitgenodigd deze nulmeting (digitaal) in te vullen. Zij ontvangen dan naast hun eigen resultaten ook een benchmark van de regio Oost-Nederland, het werkgebied van de vereniging. De opzet is dat we deze meting op gezette tijden herhalen (1-, 2- en 3-meting) om de ontwikkeling van het leerbeleid te volgen. De uitnodiging zal worden verzonden naar het hoofd opleidingen (of gelijkwaardige functionaris). 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs, 088 255 66 50 of stuur een mail.