“Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” afgesloten, samenwerking gaat door

22-11-2017

Officieel was het een afsluiting, maar eigenlijk moeten we vooral zo blijven doorgaan. Dat was afgelopen vrijdag 17 november de conclusie bij de afsluiting van het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!”. In Coevorden waren de ruim honderd aanwezigen het hierover eens. Er werden letterlijk estafettestokjes doorgegeven om de Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking prioriteit te blijven geven.

In december 2015 was WGV Zorg en Welzijn een van de ondertekenaars van het Pact. Het doel was om een signaal af te geven voor de grensregio en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, en om het netwerk en de uitwisseling tussen Nederland en Duitsland verder te versterken.

Twee jaar later zijn er zowel aan Nederlandse als Duitse zijde allerlei initiatieven ontplooid en kunnen de verschillende partijen op eigen kracht verder. En waar kan het Pact beter worden afgesloten dan precies op de grens? Het bedrijf Intergas staat zowel in Nederland als Duitsland en was het passende decor van de afrondende bijeenkomst.

Dat het Pact is beëindigd, betekent niet dat er niets meer te doen valt in de grensoverschrijdende samenwerking. Daarom werden er tijdens de bijeenkomst vijf estafettestokjes doorgegeven, om zo het belang van voortdurende Duits-Nederlandse samenwerking te benadrukken.

Bron: EUREGIO, fotograaf: Christian van der Meij

Bron: EUREGIO, fotograaf: Christian van der Meij

WGV Zorg en Welzijn en het Pact
De werkgeversvereniging ondersteunde het Pact omdat het aansloot bij haar missie om te zorgen voor een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en adequate personeelsvoorziening. De regio van de vereniging grenst aan Duitsland; dit betekent dat voor baankansen in de sector zorg en welzijn ook over de grens wordt gekeken.

Tijdens het Pact heeft WGV Zorg en Welzijn diverse grensoverschrijdende bijeenkomsten ondersteund; er zijn bijvoorbeeld banenmarkten georganiseerd. Een ander thema in de grensoverschrijdende samenwerking is de uitwisseling tussen scholen, waarin structurele stageplekken zijn gerealiseerd. Grensoverschrijdend opleiden is een onderwerp dat ook tijdens de afsluitende bijeenkomst van het Pact werd benoemd als aandachtspunt, en dat in de toekomst bij de verschillende Duitse en Nederlandse samenwerkingspartners zeker prioriteit blijft krijgen.

Daarnaast heeft WGV Zorg en Welzijn tijdens de looptijd van het Pact informatie-uitwisseling gestimuleerd. Zo is er een onderzoek uitgevoerd rondom het proces van de erkenning van diploma’s, Op weg van de Nederlandse naar Duitse arbeidsmarkt. Hierin werd ingegaan op de gereglementeerde beroepen Altenpfleger/-in (ouderenzorg) en Erzieher/in (kinderopvang) in de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. De grensoverschrijdende erkenning van diploma’s is een thema dat eveneens actueel blijft en dat WGV Zorg en Welzijn ook na afsluiting van het Pact met aandacht zal blijven volgen.

Meer informatie
Lees meer over de afsluiting van het Pact op de website van de EUREGIO  of kijk op de website van het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!”.