Sectorplan Zorg IJssel-Vecht goedgekeurd

09-07-2014

Het regionale sectorplan zorg dat WGV Zorg en Welzijn eind mei 2014 heeft ingediend voor de regio IJssel-Vecht is goedgekeurd. In dit plan is € 1,7 miljoen voor iets meer dan 1.000 scholingstrajecten gevraagd. Het plan geldt met terugwerkende kracht per 1 juni 2014 en heeft een looptijd van twee jaar.

Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Het plan voorziet erin dat de mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten op landelijk niveau worden opgepakt en maatregelen gericht op scholing en instroom jongeren via regionale sectorplannen. Het plan voor de regio IJssel-Vecht past hierbinnen. 


Lees hier meer over de sectorplannen.