Sectorplan Zorg Stedendriehoek/Noord-Veluwe goedgekeurd

15-07-2014

Het regionale sectorplan zorg dat WGV Zorg en Welzijn eind mei 2014 heeft ingediend voor de regio Stedendriehoek/Noord-Veluwe is goedgekeurd. In dit plan is € 2,5 miljoen voor bijna 1.500 scholingstrajecten gevraagd. Het plan geldt met terugwerkende kracht per 1 juni 2014 en heeft een looptijd van twee jaar.


Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Het plan voorziet erin dat de mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten op landelijk niveau worden opgepakt en maatregelen gericht op scholing en instroom jongeren via regionale sectorplannen. Het plan voor de regio Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe past hierbinnen.


De ingediende sectorplannen voor de Achterhoek, Twente en IJssel-Vecht zijn al eerder goedgekeurd. Voor het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is in totaal € 7,9 miljoen subsidie uitgetrokken.