Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: regionale cijfers

13-01-2020

Het beperken van uitstroom van werknemers in de zorg- en welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet.

Regionale factsheets
Onlangs zijn regionale factsheets verschenen die een eerste inkijk geven in de redenen van vertrek ingevuld door respondenten vanuit de betreffende regio in de periode juni t/m november 2019. Per regio wordt getoond hoe de resultaten van de regio zich verhouden tot die van Oost-Nederland en wat opvallend is.

Factsheet Oost-Nederland
Op 26/11/19 is een factsheet verschenen, waarin de eerste resultaten van het doorlopende uitstroomonderzoek zijn samengevat (periode juni t/m september 2019). De regionale cijfers staan op de 4e en laatste pagina. Belangrijkste resultaten:

  • Meeste uitstroom gedurende eerste jaar dienstverband
  • Meest genoemde vertrekredenen: loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging
  • Communicatie vanuit leidinggevenden lijkt één van de belangrijkste verbeterpunten in relatie tot behoud
  • 4 op de 5 vertrekkende werknemers wil weer in zorg en welzijn (blijven) werken
Online dashboard
Deelnemende organisaties hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen.

Meedoen?
In Oost-Nederland kunnen leden van WGV Zorg en Welzijn gratis deelnemen aan het uitstroomonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid. Wilt u als organisatie ook meedoen aan het uitstroomonderzoek, vul dan het aanmeldformulier in. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Johan Stubbe via 088 255 66 50 of stuur een e-mail.