WGV Zorg en Welzijn uit zorgen over tekort aan beschermingsmiddelen

10-04-2020

Op een aantal plekken in onze regio is een ernstig tekort aan beschermingsmiddelen voor de zorgprofessionals. WGV Zorg en Welzijn heeft op landelijk niveau haar zorgen geuit, omdat werkgevers hun medewerkers veilige arbeidsomstandigheden moeten kunnen bieden. Dit geldt voor alle branches, van VVT en GHZ tot ziekenhuiszorg.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat, bij tekort aan middelen, instellingen dit direct bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) moeten melden. Die zijn aangewezen om dit op orde te krijgen.

De verwachting is dat over 4 dagen merkbare verbetering komt in beschikbare middelen.