Agenda

Online lerend netwerk: Save the date 22 september 2020
22-09-2020
Binnen Wendbaar aan het Werk is er het lerend netwerk waarin de verschillende deelnemers van Wendbaar elkaar ontmoeten voor het delen van kennis en ervaringen. Ook komen diverse aspecten van Duurzame Inzetbaarheid aan bod.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (online)
24-09-2020
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Geannuleerd: Gezond & Zeker komt naar Oost-Nederland!
28-09-2020
Op 28 september vindt de Gezond & Zeker Regiodag plaats in het Van der Valk Hotel in Hengelo. Alle regionale ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en ARBO-professionals zijn hiervoor uitgenodigd. Deze dag staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers.
Lees meer

Webinar ‘Kennissite Mantelzorg Zorg en welzijn’
28-09-2020
Werken én zorgen is al lang geen privékwestie meer. Elke zorg- en welzijnsorganisatie heeft ermee te maken. Zo combineert 1 op de 4 medewerkers in de zorg- en welzijnssector in Nederland het werk met mantelzorg. Meer dan 40 % van de medewerkers ervaart overbelasting. Dit leidt tot hoge verzuimkosten, slechtere prestaties van medewerkers en lagere resultaten van de organisatie.
Lees meer

Algemene Leden Vergadering met spreker Jan Andreae
29-09-2020
Op dinsdagochtend 29 september '20 houdt WGV Zorg en Welzijn haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De vergadering vindt dit jaar online (via YouTube private mode) plaats. Na het formele gedeelte zal Jan Andreae een lezing geven over leiderschap in lastige tijden.
Lees meer

Online inspiratiesessie over Generatie Z
29-09-2020
Generatie Z is geboren tussen grofweg 2000 en 2015. Hierbinnen valt ook de groep jongeren tussen de 15 en 20 jaar die nu voor belangrijke levenskeuzes staan als studie en beroep. Dit is de generatie die binnenkort binnen jouw organisatie aan de slag gaat, of al aan het werk is. Een belangrijke stroom van nieuwe medewerkers met typerende kenmerken, behoeftes, taal en communicatiemiddelen. Hoe kun je als werkgever in zorg en welzijn deze groep het beste bereiken én behouden? Om je hierbij te ondersteunen organiseren we op 29 september een online inspiratiesessie over Generatie Z.
Lees meer

Webinar Behoud en duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis
01-10-2020
De gevolgen van de corona crisis worden steeds voelbaarder. Uit onderzoek van vakbond FNV en televisieprogramma Hollandse Zaken blijkt dat de helft van de zorgmedewerkers zich emotioneel en fysiek uitgeput voelt.
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedenvierkant
02-10-2020 t/m 16-10-2020
Op vrijdag 2 en vrijdag 16 oktober vindt het Inspiratie-ontbijt plaats voor de sector Zorg & Welzijn in de regio Stedenvierkant (Stedendriehoek en Noord-Veluwe). Het regionale Inspiratie-ontbijt dient als platform voor regionale samenwerking & inspiratie. Dit keer staan de onderwerpen Het Potentieel Pakken, Kleurrijk Zorgen en Zorg & Technologie centraal. Op vrijdag 2 oktober vindt het inspiratie-ontbijt plaats in Apeldoorn en op vrijdag 16 oktober in Deventer. Deelname is kosteloos.
Lees meer

Online masterclass Arbeidsrecht – de arbeidsrechtelijke gevolgen van corona
08-10-2020
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat een online masterclass die in het teken staat van het coronavirus in combinatie met het arbeidsrecht op donderdag 8 oktober 2020. Daarnaast vinden er op 22 oktober en op 12 november twee online masterclasses plaats die in het teken staan van de arbeidsovereenkomst en de beëindigingsovereenkomst.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Twente & Achterhoek
08-10-2020
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Online masterclass: De arbeidsovereenkomst, het lijkt zo simpel maar schijn bedriegt!
22-10-2020
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat deze online masterclass die in het teken staat van een belangrijk document dat veelvuldig wordt gebruikt: de arbeidsovereenkomst. Op donderdag 12 november '20 vindt een vergelijkbare masterclass plaats, maar dan over de beëindigingsovereenkomst.
Lees meer

Bestuurdersbijeenkomst o.l.v. Gabriël Anthonio: Besturen met impact en bezieling
04-11-2020
Zeker in deze turbulente tijden lijdt inspirerend leiderschap onder de waan van de dag. Hoe houdt u impact, van binnenuit en met bezieling? Deze bijeenkomst biedt nieuwe inzichten en inspiratie voor morgen. Er is volop gelegenheid om met de spreker en collega’s in gesprek te gaan.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
09-11-2020
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Online masterclass: De beëindigingsovereenkomst, het lijkt zo simpel maar schijn bedriegt!
12-11-2020
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat deze online masterclass die in het teken staat van een belangrijk document dat veelvuldig wordt gebruikt: de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Op donderdag 22 oktober '20 vindt een vergelijkbare masterclass plaats, maar dan over de arbeidsovereenkomst.
Lees meer

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)
12-11-2020
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek
16-11-2020
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
17-11-2020
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
19-11-2020
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
24-11-2020
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
26-11-2020
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Strategische kennis - inspiratiegesprek 'Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer'
25-05-2020 t/m 30-09-2020
‘Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.
Lees meer