Agenda

RAAT bijeenkomst regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe
31-08-2018
Omdat de sector Zorg & Welzijn de komende jaren veel extra mensen nodig heeft, start in het najaar van 2018 in opdracht van het ministerie van VWS, een landelijke publiekscampagne met de slogan 'IK ZORG'. In deze campagne staan de mensen die in zorg & welzijn werken centraal. Deze zomer rijdt een campagnebus door heel Nederland om de verhalen en foto's op te halen. Hier hebben jullie misschien al iets van gemerkt of zelfs aan mee gedaan.
Lees meer

Strategische kennis - inspiratiegesprek 'Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer'
01-09-2018 t/m 31-10-2018
‘Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.
Lees meer

Informatiebijeenkomst KIEK
04-09-2018
In het najaar van 2018 staat de tweede mobiliteitsuitwisseling van Kijken In Elkaars Keuken (KIEK) op de agenda. Overweegt uw organisatie mee te doen, maar wilt u eerst meer weten over dit initiatief? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
06-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
10-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
10-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Summerclass burn-out 
10-09-2018 t/m 17-09-2018
Burn-out is een groeiend probleem in onze moderne samenleving. Het is één van de gevaren voor organisaties die de kwaliteit van de werkprestaties kunnen verminderen. Waarom neemt burn-out in onze samenleving toe? Hoe komt het dat werknemers over hun grenzen gaan? Waarom is het een collectief probleem binnen de gezondheidszorg? En, nog belangrijker, wat kan een organisatie eraan doen? Meld u aan voor de summerclass burn-out om antwoord te krijgen op deze vragen. 
Lees meer

Masterclass Arbeidsrecht – dag 1
11-09-2018
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat een tweetal masterclasses arbeidsrecht. U kunt deze masterclasses los van elkaar volgen, maar uiteraard kunt u zich ook opgeven voor beide dagen. De eerste masterclass is op dinsdag 11 september 2018. Deze dag staat in het teken van de zieke werknemer met een arbeidsconflict en/of een functioneringsprobleem & de handelswijze bij incidenten en ernstig disfunctioneren onder de Wkkgz. De tweede masterclass is op dinsdag 13 november 2018.
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek
13-09-2018
Het HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek richt zich op werkgevers die het belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten en elkaar te informeren over ontwikkelingen op HR-gebied. De bijeenkomsten worden 2 à 3 keer per jaar georganiseerd bij één van de deelnemende organisaties. De organisatie die als gastheer functioneert heeft de mogelijkheid een korte presentatie te geven.
Lees meer

Week van de loopbaan & Sterk in je werk
17-09-2018 t/m 21-09-2018
Het hele jaar door kun je je aanmelden voor Sterk in je werk. Wie werkt in zorg en welzijn of daarin geïnteresseerd is, kan met dit project gratis een onafhankelijk kort loopbaantraject volgen. Om dit mooie initiatief een extra dimensie te geven, biedt ZorgSelect/WGV Zorg en Welzijn in de Week van de loopbaan, net als vorig jaar, extra gratis workshops aan!
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
20-09-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
25-09-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
27-09-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Bijeenkomst 'Samen buiten de oevers'
27-09-2018
We gaan gave dingen in de zorg delen in de Regio Zwolle! We nodigen u daarom van harte uit voor het event 'Samen buiten de oevers'.
Lees meer

Workshop 'Succesvol sturen op verzuim doen we samen'
01-10-2018
Uit de Vernet Viewer van maart 2018 over verzuimcijfers van 2017 blijkt dat het gemiddelde verzuimpercentage van bij Vernet aangesloten lidinstellingen met 5,95% nog steeds 0,23% hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De branches GGZ en GHZ hebben het afgelopen jaar met het gemiddelde verzuimpercentage op en onder het landelijk gemiddelde goed gescoord. Maar de VVT instellingen en vooral de ziekenhuizen hebben, met verzuimpercentages van 0,15% en 0,32% hoger dan het landelijke gemiddelde, een grote uitdaging in het verlagen van het verzuimpercentage.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
02-10-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Training 'Solliciteren is (snel) te leren'
10-10-2018 t/m 21-11-2018
Er zijn tal van redenen om te solliciteren. Vaak vanuit eigen motivatie, maar soms is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het moderniseren/op peil houden van sollicitatievaardigheden is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom biedt WGV Zorg en Welzijn/ZorgSelect in het najaar van 2018 twee keer de training 'Solliciteren is (snel) te leren' aan.
Lees meer

Workshop ‘Confronterend gesprek met ontkennende medewerker’
15-10-2018
Een medewerker is betrapt op of wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag, zoals diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag wordt in het kader de landelijke campagne "Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen" en de uitrol van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn, niet geaccepteerd. U, bijvoorbeeld in uw rol als leidinggevende, manager of HR adviseur confronteert de medewerker met dit gedrag en stelt een sanctie. De medewerker ontkent, draait, manipuleert zodat hij niet of vrijwel niet aan te spreken is. Wat te doen?
Lees meer

Masterclasses duurzame inzetbaarheid
18-10-2018 t/m 20-12-2018
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid (DI), maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens de sessie leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de 3 masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer

Gezond & Zeker Innovatiedag
29-10-2018
Op maandag 29 oktober 2018 vindt de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats. Een leerzame dag vol kennis over duurzame Inzetbaarheid voor zowel zorgverleners van de operationele werkvloer als teamleiders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en HRM- en arboprofessionals.
Lees meer

Conferentie 'Wendbaar aan het werk'
01-11-2018
Hoe zorg je ervoor dat werknemers gezond en met plezier aan het werk zijn? Oftewel: met welke interventies houd je werknemers duurzaam inzetbaar? Dat is de kernvraag van het project ‘Wendbaar aan het werk’, geïnitieerd door werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn. Op 1 november 2018 worden de resultaten van dit project bekendgemaakt tijdens de conferentie Wendbaar aan het werk. Wilt u gevoed worden met nieuwe inzichten en energie om hiermee verder aan de slag te gaan? Blok dan donderdag 1 november in uw agenda en meld u meteen aan!
Lees meer

Online programma ‘train-de-trainer - Succesvol sturen op verzuim doen we samen’
08-11-2018 t/m 06-12-2018
Na de workshops ‘Succesvol sturen op verzuim doen we samen’ of ‘Het verhaal achter de verzuimcijfers’ is het nu tijd voor actie! De deelnemers groeien richting expertstatus. Ze gaan in dit programma op de stoel van Marieke Schurink van Vernet zitten en gaan zelf aan de slag met de verzuimcijfers en de verhalen vanuit hun eigen organisatie.
Lees meer

Workshop veilige zorg - bewijs verzamelen en personeelszaken bij grensoverschrijdend gedrag tegen cliënten
12-11-2018
Een veilige en vertrouwde zorgrelatie is een van de pijlers voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Goed opgeleid en betrouwbaar personeel is een voorwaarde. En om bij te dragen aan een verhoging van kwaliteit en veiligheid is het voor zorgaanbieders sinds 1 januari 2016 verplicht om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van nieuwe zorgprofessionals, de zogenoemde vergewisplicht.
Lees meer

Masterclass Arbeidsrecht – dag 2
13-11-2018
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat een tweetal masterclasses arbeidsrecht. U kunt deze masterclasses los van elkaar volgen, maar uiteraard kunt u zich ook opgeven voor beide dagen. De tweede masterclass is op dinsdag 13 november 2018. Deze dag staat in het teken van de actualiteit, de zorg cao’s en we nemen een ‘kijkje in de keuken’ van de procedure bij de kantonrechter. De eerste masterclass is op dinsdag 11 september 2018.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
22-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
27-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
29-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
03-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
04-12-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
06-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
17-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer