Agenda

Strategische kennis - inspiratiegesprek 'Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer'
15-10-2018 t/m 31-10-2018
‘Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.
Lees meer

Masterclasses duurzame inzetbaarheid
18-10-2018 t/m 20-12-2018
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid (DI), maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens de sessie leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de 3 masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer

Gezond & Zeker Innovatiedag
29-10-2018
Op maandag 29 oktober 2018 vindt de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats. Een leerzame dag vol kennis over duurzame Inzetbaarheid voor zowel zorgverleners van de operationele werkvloer als teamleiders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en HRM- en arboprofessionals.
Lees meer

Conferentie 'Wendbaar aan het werk'
01-11-2018
Hoe zorg je ervoor dat werknemers gezond en met plezier aan het werk zijn? Oftewel: met welke interventies houd je werknemers duurzaam inzetbaar? Dat is de kernvraag van het project ‘Wendbaar aan het werk’, geïnitieerd door werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn. Op 1 november 2018 worden de resultaten van dit project bekendgemaakt tijdens de conferentie Wendbaar aan het werk. Wilt u gevoed worden met nieuwe inzichten en energie om hiermee verder aan de slag te gaan? Blok dan donderdag 1 november in uw agenda en meld u meteen aan!
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe
02-11-2018
Op vrijdag 2 november '18 van 8.00 tot 11.00 uur organiseren Aventus, Factor Werk, Cleantech Regio en WGV Zorg en Welzijn de volgende ontbijtsessie in de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe.
Lees meer

Online programma ‘train-de-trainer - Succesvol sturen op verzuim doen we samen’
06-11-2018 t/m 04-12-2018
Na de workshops ‘Succesvol sturen op verzuim doen we samen’ of ‘Het verhaal achter de verzuimcijfers’ is het nu tijd voor actie! De deelnemers groeien richting expertstatus. Ze gaan in dit programma op de stoel van Marieke Schurink van Vernet zitten en gaan zelf aan de slag met de verzuimcijfers en de verhalen vanuit hun eigen organisatie.
Lees meer

Training 'Solliciteren is (snel) te leren'
07-11-2018 t/m 21-11-2018
Er zijn tal van redenen om te solliciteren. Vaak vanuit eigen motivatie, maar soms is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het moderniseren/op peil houden van sollicitatievaardigheden is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom biedt WGV Zorg en Welzijn/ZorgSelect in het najaar van 2018 twee keer de training 'Solliciteren is (snel) te leren' aan.
Lees meer

Vlogtraining ‘Van interne trots naar extern werven’
08-11-2018 t/m 15-02-2019
Hoe creëer je een positief imago voor zorg en welzijn? En geef je tegelijkertijd een realistisch beeld van de sector? Hoe vergroten we de instroom van nieuwe collega's? En hoe zet je de eigen organisatie als aantrekkelijke werkgever neer? Dit najaar biedt WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Walt Wonder Schmidt de uitgebreide vlogtraining 'Van interne trots naar extern werven' aan haar leden aan; een opleiding tot volwaardig vlogger.
Lees meer

Workshop veilige zorg - bewijs verzamelen en personeelszaken bij grensoverschrijdend gedrag tegen cliënten
12-11-2018
Een veilige en vertrouwde zorgrelatie is een van de pijlers voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Goed opgeleid en betrouwbaar personeel is een voorwaarde. En om bij te dragen aan een verhoging van kwaliteit en veiligheid is het voor zorgaanbieders sinds 1 januari 2016 verplicht om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van nieuwe zorgprofessionals, de zogenoemde vergewisplicht.
Lees meer

Masterclass Arbeidsrecht – dag 2
13-11-2018
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat een tweetal masterclasses arbeidsrecht. U kunt deze masterclasses los van elkaar volgen, maar uiteraard kunt u zich ook opgeven voor beide dagen. De tweede masterclass is op dinsdag 13 november 2018. Deze dag staat in het teken van de actualiteit, de zorg cao’s en we nemen een ‘kijkje in de keuken’ van de procedure bij de kantonrechter. De eerste masterclass is op dinsdag 11 september 2018.
Lees meer

Bijeenkomst Zorg en Technologie voor het vmbo
19-11-2018
De zorg verandert razend snel. Nieuwe technologieën maken het werk van zorgprofessionals makkelijker maar ook zorgvragers hebben gemak van technologische hulpmiddelen. Deze ontwikkeling betekent dat ook functies in de zorg gaan veranderen. Wat betekent dat voor de jonge mensen die belangstelling hebben voor een functie of opleiding in zorg en welzijn? Op maandag 19 november organiseert Zorgtrainingscentrum in Zwolle samen met WGV Zorg en Welzijn de bijeenkomst "Zorg en Technologie".
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
22-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
27-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
29-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
03-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
04-12-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
06-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Training Loopbaan APK
10-12-2018
Een snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Deze aspecten maken zowel werknemers als werkgevers steeds bewuster van hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Om de medewerker te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in zijn/haar loopbaan om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn, organiseren we op maandag 10 december 2018 de Training Loopbaan APK.
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
17-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer