Agenda

Strategische kennis - inspiratiegesprek 'Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer'
27-08-2019 t/m 31-10-2019
‘Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.
Lees meer

Scangesprek duurzame inzetbaarheid voor kleinere organisaties (< 250 fte)
27-08-2019 t/m 31-10-2019
De afgelopen jaren heeft Bewegen Werkt de leden van WGV Zorg & Welzijn - o.a. via lerende netwerken en masterclasses - begeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het bereiken van kleinere organisaties (< 250 fte) is een aandachtspunt voor de werkgeversvereniging. Het aanbieden van een scangesprek helpt vooral de kleinere organisaties om concreet met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Onze ervaring leert dat het scangesprek richting geeft aan de aanpak van duurzame inzetbaarheid die direct vertaald wordt in activiteiten die voor de organisatie nuttig zijn.  
Lees meer

Masterclass Implementatie van eHealth
12-09-2019 t/m 30-01-2020
De toegevoegde waarde van eHealth wordt absoluut gezien door zorgorganisaties. Echter, gebrek aan tijd, draagvlak en inzicht in het implementatieproces van de innovaties zorgen ervoor dat veel eHealth-projecten vaak stranden. 
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
26-09-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Intervisie Masterclasses DI
26-09-2019
Meld u hier aan voor de intervisiebijeenkomst van de Masterclasses Duurzame Inzetbaarheid op donderdag 26 september 2019 van 09.00 tot 12.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 te Deventer.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
01-10-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Interactieve bijeenkomst ‘De grenzen van vitaliteitbeleid’
01-10-2019
De Nederlandse gezondheidszorg wordt al jaren geconfronteerd met stevige uitdagingen. Het blijkt een taaie opgave om een verantwoorde balans te vinden tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Voorlopig heeft het zorglandschap zijn definitieve vorm nog niet aangenomen en lijkt ‘verandering de enige constante’. Eén van de belangrijkste HR-issues in het huidige zorglandschap betreft het vinden en behouden van voldoende bekwaam en bevoegd personeel. Echter, de huidige instroom van nieuwe zorgprofessionals lijkt per saldo onvoldoende op te leveren om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. De nadruk voor aanpak van personeelstekorten verschuift dan ook steeds meer naar het verzilveren van kansen voor behoud van bestaand personeel. Investeren in vitaliteit betreft zo’n kans, maar hoever kun je hierin gaan?
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
03-10-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Twente
03-10-2019
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Ophaalsessie ontwikkeling onboardingsinstrument
03-10-2019
Als HR-medewerker zult u het vast herkennen: u heeft veel tijd, inspanningen en geld besteed aan het vinden van de juiste kandidaat. U lijkt een geschikte kandidaat te hebben gevonden. De eerste werkdag breekt aan en alles lijkt goed te gaan. Maar na een paar maanden kondigt de medewerker aan alweer te willen vertrekken. Zonde!
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe
04-10-2019
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een goede bijdrage leveren aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Daarom staat het inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe op vrijdag 4 oktober in het teken van het beter benutten van talenten van deze groep mensen. 
Lees meer

Landelijke bestuurdersbijeenkomst Veilige Zorgrelatie
08-10-2019
Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving. Ook hebben zij recht op professionals en vrijwilligers om hen heen die zij volledig kunnen vertrouwen en die hen beschermen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. RegioPlus, VGN, ActiZ en GGZ Nederland willen dat veranderen. In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij bestuurders en zorgprofessionals aansporen in actie te komen voor die Veilige Zorgrelatie.
Lees meer

Verzuimnetwerk Zwolle en Stedendriehoek
10-10-2019
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Masterclasses Duurzame Inzetbaarheid
17-10-2019 t/m 19-12-2019
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid, maar weet u niet hoe u dit het best kunt pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens deze sessies leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer

Masterclass arbeidsrecht: ziekte in combinatie met een conflict & de AVG in het arbeidsrecht
29-10-2019
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat een tweetal masterclasses arbeidsrecht. U kunt deze masterclasses los van elkaar volgen, maar uiteraard kunt u zich ook opgeven voor beide dagen. De eerste masterclass is op dinsdag 17 september 2019. De tweede masterclass is op dinsdag 29 oktober 2019. Deze dag staat in het teken van ziekte, arbeidsongeschiktheid en de AVG in het arbeidsrecht.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
04-11-2019
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Themabijeenkomst 'Duurzame Inzetbaarheid en Leiderschap'
07-11-2019
Formeel en informeel leiderschap zijn van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leiderschap toont zich bijvoorbeeld in het onderlinge gesprek. De juiste dialoog - tussen teamleider en medewerker én tussen medewerkers onderling - zorgt ervoor dat thema's zoals werkdruk, mantelzorg, werk-privébalans en fysieke gezondheid steeds de juiste aandacht krijgen. En ook dat er daadwerkelijk iets gebeurt om de situatie te verbeteren.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
11-11-2019
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
12-11-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Masterclass 'Inzetbaarheid als service'
14-11-2019
Deze masterclass gaat over jouw eigenaarschap van inzetbaarheid. In deze masterclass kijkt men niet naar werken als een organiseer- en leerproces, maar worden werkenden voornamelijk gezien als de leveranciers van hun inzetbare kwaliteiten zoals kennis, vaardigheden, talent en karakter. Deze kwaliteiten zijn nodig voor waarde creatie ten behoeve van de klant.
Lees meer

Sterk in je werk-week
18-11-2019 t/m 22-11-2019
De instroom in de zorg neemt weer toe, maar jaarlijks verlaten ook veel medewerkers de sector. Werving lijkt daardoor soms op dweilen met de kraan open. Om zorgmedewerkers te behouden, is het belangrijk dat ze gezien worden en plezier (blijven) hebben in hun werk. In het kader van behoud faciliteren/organiseren we van 18 t/m 22 november 2019 de Sterk in je Werk-week.
Lees meer

Masterclass Wet arbeidsmarkt in balans en compensatieregeling transitievergoeding
25-11-2019
Wat betekent de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) voor jou en hoe kun je daarop anticiperen? En hoe zit het exact met de compensatieregeling transitievergoeding bij ziekte? Hoe weet je zeker dat je de compensatie van het UWV ontvangt? Op maandag 25 november '19 organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Hanze advocaat de masterclass Wet arbeidsmarkt in balans en compensatieregeling transitievergoeding.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
26-11-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
03-12-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
05-12-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer