Agenda

Ontbijtsessie Stedendriehoek & Noord-Veluwe
25-05-2018
Om de tekorten in de zorg aan te pakken, is het essentieel om samen te werken met alle belangrijke partijen. Aventus, FactorWerk, Strategische Board Stedendriehoek en WGV Zorg en Welzijn organiseren daarom ontbijtsessies voor managers HRM en opleiden, adviseurs en leidinggevenden voor overheid, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe. Meld u nu aan!
Lees meer

Strategische kennis - inspiratiegesprek 'Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer'
01-06-2018 t/m 30-09-2018
‘Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
04-06-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Informatiemarkt leer-werktraject Apeldoorn
05-06-2018
Wil je leren en werken in de zorg én dit graag bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen doen? Wil jij regisseur zijn van je eigen opleidingstraject? Kom dan naar de informatiemarkt op dinsdag 5 juni in het Gemeentehuis in Apeldoorn. Grijp jij je kans als zorgmedewerker van de toekomst?
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
07-06-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
07-06-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht'
12-06-2018
Op dinsdag 12 juni 2018 organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Hanze advocaat, de kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht'. In 2,5 uur wordt u bijgepraat over de nieuwe wetgeving die van belang is voor elke P&O-er en HR-manager in zorg en welzijn.
Lees meer

Masterclasses gastvrijheid
14-06-2018
Het thema gastvrijheid is een trend in de zorg en staat inmiddels bij vrijwel alle zorg- en welzijnsorganisaties op de kaart. Toch is het in de praktijk van alledag voor organisaties lastig om die ontwikkeling stuurbaar te maken en tot echte resultaten te komen. Daarom organiseert WGV Zorg en Welzijn, in samenwerking met SYNDLE, in 2018 wederom twee masterclasses gastvrijheid. Daarbij kunt u zich ook per masterclass inschrijven.
Lees meer

Congres 'Verzuim en Inzetbaarheid'
18-06-2018
WGV Zorg en Welzijn organiseert op maandag 18 juni 2018 voor het derde jaar op rij het Verzuimcongres.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
19-06-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
21-06-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Kennisbijeenkomst Wet verbetering poortwachter
25-06-2018 t/m 03-07-2018
Goede begeleiding bij langdurige ziekte van medewerkers is van groot belang. Dat blijkt vaak lastig te zijn, al helemaal voor kleine of middelgrote zorg- en welzijnsinstellingen. De wetgeving is ingewikkeld, de verwachtingen van werkgever en werknemer zijn niet altijd duidelijk en de toetsing van het re-integratieverslag door het UWV is moeilijk te doorgronden. Toch is goede kennis over dit onderwerp essentieel, niet in de laatste plaats omdat u daarmee loonsancties kunt voorkomen. WGV Zorg en Welzijn organiseert daarom samen met het UWV 2 kosteloze kennisbijeenkomsten over dit thema.
Lees meer

Workshop ‘Van verzuimgedrag naar inzetbaarheidscultuur’
26-06-2018
Het structureel aanpakken van verzuim is essentieel maar het voorkomen van verzuim is en blijft een aandachtspunt. Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid en het gehele verzuimproces van uw medewerkers. Maar hoe kunt u verzuim nu echt beïnvloeden, op de lange termijn voorkomen en komen tot een inzetbaarheidscultuur?
Lees meer

Workshop ‘Confronterend gesprek met ontkennende medewerker’
28-06-2018
Een medewerker is betrapt op of wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag, zoals diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag wordt in het kader de landelijke campagne "Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen" en de uitrol van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn, niet geaccepteerd. U, bijvoorbeeld in uw rol als leidinggevende, manager of HR adviseur confronteert de medewerker met dit gedrag en stelt een sanctie. De medewerker ontkent, draait, manipuleert zodat hij niet of vrijwel niet aan te spreken is. Wat te doen?
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
03-07-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Workshop veilige zorg - bewijs verzamelen en personeelszaken bij grensoverschrijdend gedrag tegen cliënten
11-07-2018
Een veilige en vertrouwde zorgrelatie is een van de pijlers voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Goed opgeleid en betrouwbaar personeel is een voorwaarde. En om bij te dragen aan een verhoging van kwaliteit en veiligheid is het voor zorgaanbieders sinds 1 januari 2016 verplicht om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van nieuwe zorgprofessionals, de zogenoemde vergewisplicht.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
06-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
10-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
10-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-09-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
20-09-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
25-09-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
27-09-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Workshop 'Succesvol sturen op verzuim doen we samen'
01-10-2018
Uit de Vernet Viewer van maart 2018 over verzuimcijfers van 2017 blijkt dat het gemiddelde verzuimpercentage van bij Vernet aangesloten lidinstellingen met 5,95% nog steeds 0,23% hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De branches GGZ en GHZ hebben het afgelopen jaar met het gemiddelde verzuimpercentage op en onder het landelijk gemiddelde goed gescoord. Maar de VVT instellingen en vooral de ziekenhuizen hebben, met verzuimpercentages van 0,15% en 0,32% hoger dan het landelijke gemiddelde, een grote uitdaging in het verlagen van het verzuimpercentage.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
02-10-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Masterclasses duurzame inzetbaarheid
18-10-2018 t/m 20-12-2018
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid (DI), maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens de sessie leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de 3 masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer

Conferentie 'Wendbaar aan het werk'
01-11-2018
Hoe zorg je ervoor dat werknemers gezond en met plezier aan het werk zijn? Oftewel: met welke interventies houd je werknemers duurzaam inzetbaar? Dat is de kernvraag van het project ‘Wendbaar aan het werk’, geïnitieerd door werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn. Op 1 november 2018 worden de resultaten van dit project bekendgemaakt tijdens de conferentie Wendbaar aan het werk. Wilt u gevoed worden met nieuwe inzichten en energie om hiermee verder aan de slag te gaan? Blok dan donderdag 1 november in uw agenda en meld u meteen aan!
Lees meer

Online programma ‘train-de-trainer - Succesvol sturen op verzuim doen we samen’
08-11-2018 t/m 06-12-2018
Na de workshops ‘Succesvol sturen op verzuim doen we samen’ of ‘Het verhaal achter de verzuimcijfers’ is het nu tijd voor actie! De deelnemers groeien richting expertstatus. Ze gaan in dit programma op de stoel van Marieke Schurink van Vernet zitten en gaan zelf aan de slag met de verzuimcijfers en de verhalen vanuit hun eigen organisatie.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
22-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
27-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
29-11-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
03-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
04-12-2018
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk Twente
06-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
17-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer