Arbonetwerk Regio Twente

03-10-2019
Tijd: 14.30 - 17.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 3 oktober 2019 van 14.30 tot 17.00 uur. De locatie van het arbonetwerk is bij Ambiq: Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK, Hengelo (OV).

Programma 

 1. 14:30- 14:40 uur: Opening en mededelingen
 • stand van zaken ‘Ontwikkelwinkel’  
 1. 14:40- 16:00 uur: Vernieuwing Arbo-catalogus

Toelichting op de ontwikkelingen rondom de vernieuwing van de arbocatalogus.

Door Michiel Hietkamp, adviseur/projectleider bij CAOP. Michiel is secretaris van de commissie Duurzame Inzetbaarheid van A+O VVT en projectleider Modernisering Arbocatalogus.

 1. 16:00-16:05 uur: Actualiteiten in arbowet en regelgeving 
 1. 16:05-16:50 uur: Met elkaar sparren over arbo-thema’s/vragen die spelen
  In een vorige bijeenkomst werd aangegeven dat men wil onderzoeken of men samen workshops zou kunnen gaan geven. Ideeën voor workshops kunnen actief worden opgehaald. 
 1. 16:50-17:00 uur: Overige zaken en afsluiting
  Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:
  - Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim/Arbo catalogus 
  - Liberein: RI&E en Erwin Napjes: dialoog aangaan veiligheid en de praktijk (4 simpele vragen)
  - MTO en verbinding
  - Nut en noodzaak van een PMO
  - Verslavingsproblematiek en hoe herken en tackel je dat (verzuimthema?)

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.