Arbonetwerk Regio Twente

09-01-2020
Tijd: 15:00 - 16:30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 9 januari 2020 van 15:00 - 16:30 uur bij Liberein, locatie de Eschpoort, 1.13 Boulevard 1945-505 in Enschede.

Programma

 1. 15:00- 15:10 uur: Opening en mededelingen 
  - Wijzigingen arbonetwerk 
  - Stand van zaken ‘Ontwikkelwinkel’
   
 2. 15:10- 15:45 uur: RI&E 
  Arbeidsomstandigheden veranderen continu. Als organisatie is het af en toe verstandig om te bekijken of de manier waarop je de RI&E hebt weggezet in je organisatie nog aan je eisen voldoet. Bij Liberein heeft men gekozen om de RI&E op een andere manier uit te gaan voeren. Werna Schutrup, arbocoördinator zal vertellen waarom men over gegaan is naar een andere opzet en wat de voordelen ervan zijn.  

 3. 15:45-16:05 uur: Bespreken uitslag pilot workshops Sterk in je werk week  
  Gegevens over de Sterk in je werk week worden besproken. Er wordt gekeken of er voldoende basis is om samen workshops te gaan organiseren.  

 4. 16:05-16:20 uur: Actualiteiten in arbowet en regelgevingmet elkaar sparren over arbo-thema’s/vragen die spelen 

 5. 16:20-16:30 uur: Overige zaken en afsluiting 
  Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:  
  - Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim 
  - MTO en verbinding 
  - Nut en noodzaak van een PMO 
  - Verslavingsproblematiek en hoe herken en tackel je dat (verzuimthema?) 

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. Bij ‘no show’ of bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij €50,- in rekening.

Aan niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van €50,- (exclusief BTW) en deelname gaat in overleg met Maria Perini: m.perini@wgvzorgenwelzijn.nl