Geannuleerd: Arbonetwerk Regio Twente (kleinschalige face-to-face bijeenkomst)

02-07-2020
Tijd: 15:00 - 16:30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum  
De kleinschalige bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 juli 2020 van 15:00 tot 16:30 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij één van de deelnemers; uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel.  

Agenda
15:00 - 15:10 uur: Opening en mededelingen 

15:10 - 16:00 uur: Arbeidsomstandigheden in coronatijd. De onverwachte situatie waarin we ons door de uitbraak van het coronavirus bevinden, heeft veel effect op werknemers. Plotseling fulltime aan de slag in een vitaal beroep, blootstaan aan het risico van besmetting, werken met een tekort aan beschermende middelen, niet getest kunnen worden door een tekort aan testkits. Het sturen op goede arbeidsomstandigheden zag er opeens anders uit. En nu wordt er telkens op gehamerd dat we voorlopig met een ‘anderhalve meter-economie’ te maken zullen hebben. Dat zou het ‘het nieuwe normaal’ worden. Hoe kun je met de versoepeling van de maatregelen die zijn ingesteld medewerkers veilig laten werken? Wat betekent dit voor werkgevers? Tijdens de bijeenkomst kunnen ervaringen gedeeld worden en kunnen we het hebben over mogelijke oplossingen. 

16:00 - 16:10 uur: Samenwerken workshops. Terugkoppeling en stand van zaken 

16:10 - 16:20 uur: Actualiteiten in arbowet en regelgeving 

16:20 - 16:30 uur: Overige zaken en afsluiting 

Volgende arbonetwerkbijeenkomst
8 oktober van 15:00-16:30 uur; St. Maarten Losser onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen 
 
Voorstel thema's volgende bijeenkomsten

  • Pythia 
  • Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim 
  • MTO en verbinding 
  • Nut en noodzaak van een PMO 
  • Verslavingsproblematiek en hoe herken en tackel je dat (verzuimthema?) 

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, Maria Perini, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. Bij ‘no show’ of bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij €50,- in rekening.

Aanmelden arbonetwerk Twente 02/07/2020

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Arbonetwerk Twente.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?