Conferentie Digitaal Leerplatform

06-03-2014
Tijd: 10.00-17.00 uur

Op donderdag 6 maart 2014 vindt de Conferentie Digitaal Leerplatform plaats in het Kapelgebouw van GGNet aan de Deventerstraat 459 in Apeldoorn. Tijdens deze conferentie zal maatschappelijk bevlogen wetenschapper en inspirerend spreker Jan Rotmans een lezing geven over de kanteling van de samenleving en de kansen die dit ons biedt, mede op het vlak van ontwikkeling en leren. Ook zal tijdens deze bijeenkomst de door het leerplatform ontwikkelde visie op de toekomst van het digitaal leren worden gepresenteerd. Deze visie is tot stand gekomen onder leiding van prof. dr. Wim Veen, hoogleraar Educatie & Techniek aan de TU Delft. Omdat de conferentie vooral bedoeld is om kennis en ervaringen over digitaal leren met elkaar te delen, vindt de informatie-uitwisseling 's middags plaats in de vorm van diverse zeepkistpresentaties en themabijeenkomsten. De dag wordt plenair afgesloten.


Veel zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen zijn actief op het vlak van digitaal leren actief. Er is echter geen ontsluiting of overzicht welke ervaringen er zijn, wie wat doet of heeft ontwikkeld. Met het pilot project Digitaal leerplatform willen we toewerken naar volledige ontsluiting van de ontwikkelingen en zo optimaal mogelijk gebruikmaken van elkaars producten en expertise. We willen:

  • onderwijskundige en technologische kennis met betrekking tot digitaal leren ontsluiten tussen instellingen onderling en tussen instellingen en onderwijs;
  • uitwisselen van ervaringen en uitwisselen en ontwikkelen van content door de partners in onderwijs, werkveld en leveranciers.

 
Deze conferentie is gratis voor medewerkers van lidinstellingen en de organiserende onderwijsinstellingen. Is uw organisatie geen lid van WGV Zorg en Welzijn en bent u geen medewerker van een organiserende onderwijsinstelling? Dan betaalt u € 50,- excl. BTW voor deelname.


Doelgroep

Kennisdragers van de zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen, maar zeker ook de beslissers vanuit de organisaties (management, directies/bestuursleden). De nadruk ligt op deelnemers uit de regio Oost-Nederland, maar ook geïnteresseerden uit de rest van Nederland zijn - tegen betaling - welkom.

De organisatie is nog op zoek naar instellingen die zelf een inhoudelijke bijdrage wilen leveren door 's middags een zeepkistpresentatie of een themabijeenkomst te verzorgen. Klik hier voor meer informatie over het verzorgen van een presentatie. Het programma van de dag vindt u hier. Bekijk hier video-oproepen van de initiatiefnemers.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Wiggers of Marieke Zwier, tel: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.