Inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe

04-10-2019
Tijd: 08.00 - 11.15 uur

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een goede bijdrage leveren aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Daarom staat het inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe op vrijdag 4 oktober in het teken van het beter benutten van talenten van deze groep mensen. 

Actiz en VGN, de Sectorraad Praktijk onderwijs, de POraad, Lecso, Divosa, UWV, Regioplus (samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties), CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van SZW en VWS willen zich inzetten voor een aanpak die de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in Zorg en Welzijn, faciliteert en bevordert. Zij hebben een intentieverklaring getekend om in de regio’s en in samenhang met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) de slagkracht te versterken en organisaties duurzaam met elkaar te verbinden.
 
In samenwerking met ActiZ, VGN, UWV en Divosa biedt WGV Zorg en Welzijn een ochtendprogramma met dit thema aan. We starten om 08.00 uur met de inloop en het ontbijt.

Programma
08.00 uur:    Inloop
08.15 uur:    Opening en welkom
08.25 uur:    Talenten benutten voor de zorg. Toelichting op de intentieverklaring, de ambitie van het samenwerkingsverband en uitleg over 'ingeschakeld' en het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie UWV
08.55 uur:    Praktijkvoorbeelden uit de eigen regio 
09.35 uur:    Korte pauze
09.55 uur:    Kennis- en praktijktafels rond 6 thema’s:
  1. Hoe ga ik aan de slag met de tool 'bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie'?
  2. Hoe ga ik aan de slag met statushouders?  
  3. Hoe ga ik aan de slag met woonhulp?
  4. Hoe ga ik aan de slag met Pro VSO-leerlingen in dienst nemen?
  5. Hoe kan FactorWerk mij ondersteunen?
  6. Hoe kan je succeskansen vergroten van mensen die instromen, terwijl de afstand groot is?

10.40 uur:    Plenaire afsluiting
11.15 uur:    Einde

Waar en wanneer
Het inspiratie-ontbijt vindt plaats op vrijdag 4 oktober 2019 van 8.00 uur tot ca. 11.15 uur bij KonnecteD, Schonenvaardersstraat 9, Deventer.

Aanmelden inspiratie-ontbijt 4/10/19

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?