Interactieve bijeenkomst ‘De grenzen van vitaliteitbeleid’

01-10-2019

De Nederlandse gezondheidszorg wordt al jaren geconfronteerd met stevige uitdagingen. Het blijkt een taaie opgave om een verantwoorde balans te vinden tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Voorlopig heeft het zorglandschap zijn definitieve vorm nog niet aangenomen en lijkt ‘verandering de enige constante’. Eén van de belangrijkste HR-issues in het huidige zorglandschap betreft het vinden en behouden van voldoende bekwaam en bevoegd personeel. Echter, de huidige instroom van nieuwe zorgprofessionals lijkt per saldo onvoldoende op te leveren om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. De nadruk voor aanpak van personeelstekorten verschuift dan ook steeds meer naar het verzilveren van kansen voor behoud van bestaand personeel. Investeren in vitaliteit betreft zo’n kans, maar hoever kun je hierin gaan?

Programma
12.00 – 13.00 uur     Inloop met lunch
13.00 – 13.15 uur     Ontvangst WGV Zorg en Welzijn
13.15 – 14.30 uur     ‘De financiële pijler van vitaliteit’ door Anouk van Stipriaan (aon)
14.30 – 14.45 uur     Pauze
14.45 – 16.00 uur     ‘De grenzen van het vitaliteitslandschap vanuit juridisch perspectief’ door Frans Landstra (Hanze Advocaten)
16.00 – 16.15 uur     Afsluiting

De financiële pijler van vitaliteit
Een gezonde organisatie wordt gedragen door vitale medewerkers. Inmiddels is bij veel zorg- en welzijnsorganisaties doorgedrongen dat gezondheid meer behelst dan enkel en alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. De primaire focus in het HR-landschap verschuift in toenemende mate naar thema’s als werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De fysieke, emotionele en sociale invalshoek zijn hierbij meestal wel bekend, maar wist je dat financiële gezondheid en carrière eveneens wezenlijke aspecten zijn binnen het totale vitaliteitsspectrum?

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst zal Anouk van Stipriaan van Aon Health Solutions stilstaan bij de vijf pijlers van vitaliteit en nadrukkelijk ingaan op de aspecten ‘financiële gezondheid’ en ‘carrière’. Op interactieve wijze worden vragen beantwoord als: hoe kan de dialoog over vitaliteit met medewerkers goed worden gevoerd? Welke signalen kun je herkennen en hoe maak je deze bespreekbaar? Welke interventies zijn beschikbaar en kunnen worden ingezet?

De grenzen van het vitaliteitslandschap
Gedurende het tweede deel van de bijeenkomst belichten we vitaliteit vanuit een juridisch perspectief. In hoeverre kan en mag je daadwerkelijk invloed uitoefenen op de vitaliteit van medewerkers en welke juridische gronden bestaan daarvoor? Door diverse factoren kan de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers in gevaar komen. Denk hierbij aan levensstijl, verslaving, financiële problemen en (werk)stress. Voor een dele liggen deze risico’s buiten de beïnvloedingsfeer van de werkgever.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst staan wij stil bij de mogelijkheden die je als werkgever hebt om hier vanuit juridisch perspectief toch invloed op uit te oefenen. Frans Landstra van Hanze advocaat zal je meenemen in de juridische grenzen die je als werkgever op kunt zoeken. Daarbij kun je denken aan het maken van afspraken, het opleggen van verplichtingen, het geven van instructies, het bieden van faciliteiten ter preventie en in hoeverre hiervoor een verplichting op de werkgever rust.

Resultaat
Na de bijeenkomst ben je bijgepraat over de vijfde pijler van vitaliteit: de financiële gezondheid van werknemers. Als deelnemer krijg je informatie en kennis waardoor je weet hoe je in je organisatie met de medewerkers in gesprek kunt gaan. Ook ben je op de hoogte van de risico’s die je als organisatie loopt.

Voor wie
Hoofden HR, HR-adviseurs, beleidsmakers, projectleiders duurzame inzetbaarheid, arbo- en verzuimcoördinatoren, leidinggevenden en bestuurders van instellingen <250 fte.

Datum en locatie
Dinsdag 1 oktober 2019 bij Theater en Congrescentrum Hanzehof. Het adres is Coehoornsingel 1, 7201 AA in Zutphen.

Kosten
Deelname is kosteloos voor leden van WGV Zorg en Welzijn. Aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt €50,- annuleringskosten in rekening gebracht. In de bevestigingsmail die u na aanmelden ontvangt, staat tot wanneer u gratis kunt annuleren. Niet leden betalen €250,-

Door wie
WGV Zorg en Welzijn organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Aon en Hanze advocaat.

De gastsprekers zijn:

  • Anouk van Stipriaan – Aon Health Solutions: Anouk is Health & Human Capital Consultant en ze begeleidt werkgevers bij verandertrajecten, het meten en verbeteren van bevlogenheid van werknemers en bredere duurzame inzetbaarheidsvraagstukken. Daarnaast ontwikkelt ze ook workshops om aan organisatie-specifieke behoeften te voldoen en invulling te kunnen geven aan een programma op maat.
  • Frans Landstra – Hanze Advocaten: Frans is eigenaar van Hanze Advocaten en specialist in arbeidsrecht in de zorg. Binnen het arbeidsrecht liggen zijn aandachtsgebieden bij strategisch HR advies, zelfsturende teams, reorganisaties met collectief ontslag en kennisoverdracht. In juni 2017 is Frans in een landelijke verkiezing door Zorgvisie verkozen in de top 10 van arbeidsrechtadvocaten in de zorg. Ook voor de verkiezing van 2018 was hij weer genomineerd. In de afgelopen jaren sprak hij op tal van regionale en landelijke congressen en verzorgt hij opleidingen en workshops.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Maria Perini, projectmedewerker van WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Aanmelden bijeenkomst ‘De grenzen van vitaliteitbeleid’ 1/10/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?