Leergang Strategisch Leren

14-02-2018 t/m 09-05-2018
Tijd: 09.00 - 17.00 uur

In 2017 heeft de Leergang / Expeditie Strategisch Leren twee keer plaatsgevonden. Inmiddels zijn 22  organisaties (20 instellingen en 2 ROC's) op zoek gegaan naar trends en (organisatie)thema's van de toekomst, ondergedompeld in 6 contexten (landschappen) en hebben vanuit persoonlijk leiderschap (MapTell) hun visie op leren/leerklimaat en leeromgeving onderzocht.

Wilt u weten hoe u als opleidingsmanager en adviseur binnen zorg en welzijn en het onderwijs, samen met key-partners binnen uw organisatie een beleidsplan strategisch leren voor uw organisatie opstelt? Meld u dan aan voor de Leergang Strategisch Leren die voor WGV Zorg en Welzijn verzorgd wordt door HR2020, met als hoofdtrainer Jan Hendriks. Met het beleidsplan strategisch leren voorkomt uw organisatie verspilling van manuren en middelen en verbetert u de kwaliteit van het opleiden en ontwikkelen binnen uw organisatie.

Doelgroep
Managers en adviseurs leren en ontwikkelen binnen de zorg- en welzijnssector en het mbo- en hbo-onderwijs.

Programma
De expeditie bestaat uit een intakegesprek en 6 trainingsbijeenkomsten van 9:00 - 17:00 uur, op de volgende data:

Expeditie dagen
Woensdag 14 februari
Woensdag 7 maart
Woensdag 21 maart
Woensdag 4 april
Woensdag 18 april
Woensdag 9 mei

De datum voor het intakegesprek wordt in overleg met u gepland.

Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke ambities u heeft voor uw organisatie en welke aanpak daarbij past. Hierop wordt vervolgens in de leergang gestuurd. WGV Zorg en Welzijn biedt leden de Leergang Strategisch Leren tegen een gereduceerd tarief aan.

Uw investering als lid-organisatie:
Deelname leergang (met 1 persoon vast, en 1 persoon wisselend): €2.500,-.

Uw investering als niet-lid of onderwijsinstelling (mbo en hbo)
Deelname leergang (met 1 persoon vast, en 1 persoon wisselend): €3.750,-.

Bedragen zijn inclusief lesmateriaal, tussentijdse begeleiding, gebruik digitale leercommunity, lunch, etc.

Meer informatie en aanmelden
Download hier de flyer Leergang Strategisch Leren en hier de flyer inspiratieplein. Neem voor meer informatie/vragen gerust contact op met Marieke Zwier (m.zwier@wgvzorgenwelzijn.nl) of Jan Wiggers (j.wiggers@wgvzorgenwelzijn.nl) of bel naar 088 255 66 50.

Reacties van deelnemers uit de eerste 2 leergangen
"Strategisch leren staat voor mij door, met en van elkaar te leren op een formele en informele wijze tussen zorginstellingen en het onderwijs. Dit alles komt samen in de bijeenkomsten. Veel inspiratie opgedaan en mooie gesprekken gevoerd met mede opleiders." - Chantal Haarhuis, teammanager team Onderwijs@Zorg, ROC van Twente l MBO college voor Gezondheidszorg

"De Expeditie heb ik als waardevol ervaren. Niet altijd makkelijk, want je krijgt veel stof tot nadenken. Maar het levert ook veel inspiratie op, die mij hebben geholpen in mijn werk als manager Leerhuis, om strategisch leren binnen Carintreggeland vorm en inhoud te geven." - Carla Kerkdijk, manager Leerhuis, Carintreggeland

“Met een dag-rugzak begonnen aan de expeditie/leergang, met een backpack terug gekomen! Een bijzondere, leerzame ervaring om met vakgenoten het veld van strategisch leren te verkennen aan de hand van landschappen. Dat smaakt naar meer…” - Marinette Poll Jonker, personele zaken/HRM-adviseur, Zorggroep Noorderboog

Deze leergang gaat niet door.