Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle

04-02-2020
Tijd: 9:00 - 12:00 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Discusieer en match mee op dinsdag 4 februari!
Op dinsdag 4 februari wordt van 09.00 tot 12.00 uur de matchtafel regio Zwolle gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Baalderborg Groep, aan de Van Reeuwijkstraat 50 te Ommen. De inloop is vanaf 08.45 uur.

Het programma
We starten om 9.00 uur met een korte presentatie van Sanne Ruiter en Sybrand Kramer, P&O adviseurs Baalderborg Groep. Zij zullen vertellen over de Baalderborg Groep en de speerpunten van HR. Vervolgens verzorgt onze gastspreker Karsten Bulling, landelijk adviseur werkgeversdiensten, een presentatie & workshop over de 'candidate experience'.  
Meer sollicitanten in laten stromen op uw vacature? Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt nog niet af te nemen. Uit een enquête onder ruim 2.000 bedrijven blijkt dat in bijna 7 op de 10 bedrijven in de afgelopen 12 maanden 1 of meer vacatures zijn ontstaan. Van het totale aantal ontstane vacatures, is volgens de ondervraagde bedrijven 45% moeilijk vervulbaar. Dat is ongeveer net zoveel als in 2018. Als werkgevers hun vacatures moeilijk kunnen vervullen, gaan ze vooral anders en meer werven. Het verbeteren van de 'candidate experience' kan helpen om meer sollicitanten in te laten instromen op uw vacature.

Candidate experience
De 'candidate experience' is de ervaring die de potentiële kandidaat opdoet tijdens het werving- en selectieproces. Vanaf het eerste contact met u als werkgever tot het moment dat hij/zij bij u in dienst gaat. Het gaat hierbij om de beleving van de kandidaat. De beleving wordt waardevoller als u een ervaring, inzicht, of vaardigheid meegeeft. Dit vergroot de kans dat de kandidaat voor u kiest, de positieve ervaring deelt met anderen en versterkt uw imago als werkgever. Er zijn drie stappen die u kunt doorlopen om uw 'candidate experience' te verbeteren: 1. Bepaal de doelgroep; 2. Verbeter werving- en selectieproces; 3. Creëer waardevolle contacten.

Vanaf 10.15 uur gaan we matchen en is er de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en actuele onderwerpen te bespreken. We sluiten uiterlijk om 12.00 uur af.  

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, Twente en Zwolle. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Harriëtte Baas
h.baas@zorgselect.nl

Aanmelden Matchtafel Regio Zwolle 04/02/20

Meld u hier aan voor de bijeenkomst