Matchtafelbijeenkomst Twente

19-04-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.Op donderdag 19 april 2018 wordt van 9.00 tot 11.30 uur de matchtafel Twente gehouden bij FDB Bankmensen in het Magna Porta gebouw, Twentepoort West 10 in Almelo. We starten om 9.00 uur met een inloop en mededelingen en vanaf 09.30 uur volgt een presentatie van  Marleen Oldedubbelink,  projectmedewerker statushouders bij gemeente Almelo. Vanaf 10.30 uur is er dan netwerk-/matchronde. De bijeenkomst wordt om 11.30 uur afgesloten.

Inhoud presentatie over statushouders op de arbeidsmarkt
  • Statushouders op de arbeidsmarkt; hoe is hun beschikbaarheid, wat is hun achtergrond, gericht op instroom en mogelijkheden?
  • Waar loopt men tegenaan bij de bemiddeling van statushouders?
  • Wat zijn de grootste onzekerheden en welke oplossingen kunnen bedrijven hierin bieden?
  • Welke kansen zijn er voor werkgevers en statushouders gezien de krapte op de arbeidsmarkt?

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 19/04/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.