Geannuleerd: opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (3 dagen)

17-03-2020 t/m 07-05-2020
Tijd: 09.30 - 16.30 uur

WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat in 2020 wederom de driedaagse opleiding Arbeidsrecht, specifiek ingericht op de sector Zorg & Welzijn. Met deze opleiding heeft u voor alle arbeidsrechtelijke aspecten van instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers een gedegen en praktische basis voor uw dagelijkse werkzaamheden. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving, cao's in Zorg en Welzijn, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Op voorhand kunt u ook eigen casuïstiek inbrengen.

Vanwege onvoldoende aanmeldingen is de opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn geannuleerd. 
 
Doelgroep
De opleiding arbeidsrecht is er voor medewerkers die met regelmaat te maken hebben met arbeidsrecht en daarvoor een grondigere basis willen hebben. Bijvoorbeeld: medewerkers P&O/HR, medewerkers loonadministratie, teamcoaches, verzuimbegeleiders en teamleiders.

Waar en wanneer
De opleiding wordt gegeven in Deventer bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer. De opleidingsdagen zijn op dinsdag 17 maart (dag 1), dinsdag 7 april (dag 2) en donderdag 7 mei (dag 3) van 09.30 tot 16.30 uur.
Let op: De opleiding kan niet in losse modules worden afgenomen.
 
Resultaat na afronding
Na het afronden van de opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn weet u alles over:
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom)
 • hoe u om moet gaan met wijzigingen of problemen tijdens het dienstverband (doorstroom)
 • hoe en wanneer u afscheid kunt nemen van een werknemer en wat daar allemaal bij komt kijken (uitstroom).

U bent op de hoogte van de ‘juridische spelregels’, maar weet ook hoe u deze tijdens uw dagelijkse werkzaamheden direct kunt toepassen. De vertaalslag naar de praktijk wordt tijdens de opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn niet uit het oog verloren.
Na een succesvolle afronding ontvangt u een certificaat én een voucher voor 2 uur arbeidsrechtelijke begeleiding voor in de dagelijkse praktijk.

“Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken”
“De opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn is echt een toegevoegde waarde voor de praktijk”

Door wie
De opleiding wordt wisselend verzorgd door een drietal vakspecialisten van Hanze advocaat. Hanze advocaat is al jaren het toonaangevende arbeidsrechtkantoor in zorg & welzijn in Noord- en Oost-Nederland. De advocaten die de opleiding verzorgen hebben een jarenlange ervaring in zorg- en welzijnsland en kunnen putten uit talloze praktijkvoorbeelden.

Leden van WGV Zorg en Welzijn profiteren van ledenvoordeel dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat.

Programma

Dag 1 – dinsdag 17 maart 2020
Instroom: Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom)
Aan de orde komt onder andere:

 • De sollicitatieprocedure, wat kan en mag je vragen en wat niet?
 • Welke gegevens bewaar je in het personeelsdossier? Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz); hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet tijdig is?
 • Hoe zit het met de privacy (AVG)? Waarover moet je de werknemers informeren? Welke rechten hebben de werknemers?
 • De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaalde/onbepaalde tijd, jaarurensystematiek, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.
 • Welke gedragsregels/protocollen zijn wenselijk om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doe je dat?
 • Werken met een flexibele schil, de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao en wetgeving. Hoe zit het met de ww-premiedifferentiatie?
 • Wanneer dien je een aanstellingskeuring toe te passen? Kun je op voorhand het risico dat een werknemer ziek uitvalt, beperken?
 • Collectief arbeidsrecht: welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag je van de cao afwijken?
 • De leer-arbeidsovereenkomst: op welke wijze heb je zekerheid dat deze overeenkomst eindigt wanneer de leerling stopt met de opleiding?

Dag 2 – dinsdag 7 april 2020
Doorstroom: Alles wat u moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren, wijziging van contracten en arbeidsongeschiktheid.
Aan de orde komt onder andere:

 • Hoe en wanneer bouw je een arbeidsrechtelijk dossier op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet je dan plegen? En hoe doe je dat bij zelfsturing?
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet werk en zekerheid. Hoe voorkom je een loonsanctie van het UWV?
 • Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg?
 • De hoofdpijndossiers: ziekte tezamen met een arbeidsconflict en/of disfunctioneren. Hoe pak je dat aan?
 • Hoe zit het exact met de transitievergoeding na ziekte?
 • Welke loonsancties zijn er bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie?
 • Disciplinaire maatregelen bij ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Hoe pak je dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig? Mag je een werknemer controleren op gedrag?
 • Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
 • Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kan je dat verbieden?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden: wanneer kan je dat doorvoeren?
 • Vakantiedagen: hoe voorkom je dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kan je de werknemer bewegen/dwingen om verlof op te nemen?

Dag 3 – donderdag 7 mei 2020
Uitstroom: Alles wat je moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Aan de orde komt onder andere:

 • Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats?
 • Hoe kan je een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag geven?
 • Wanneer geef je ontslag op staande voet? Wat zijn de risico’s?
 • Hoe pak je een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders? Moet je altijd iemand boventallig verklaren of kan het ook anders als je in de organisatie genoeg herplaatsingsmogelijkheden hebt?
 • Geef je een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag? Mag dat?
 • De do’s en dont’s bij het berekenen van de transitievergoeding. Scholingskosten, kun je die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
 • Met welke vergoedingen moet je rekening houden bij ontslag en hoe voorkom je het betalen ervan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de billijke vergoeding en hoe werkt de transitievergoeding precies?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden bij een vaststellingsovereenkomst? Welke clausules moet je in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel? Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de Wkggz?
 • Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loop je een risico dat de Belastingdienst je een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?
Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn € 789,- p.p. voor de gehele opleiding met 3 modules voor deelnemers van organisaties die zijn aangesloten bij WGV Zorg en Welzijn. Deelnemers van niet-aangesloten organisaties betalen € 1.600,- p.p. voor de gehele opleiding. De opleiding kan niet in losse modules afgenomen worden. De kosten zijn inclusief koffie, thee, fris, lunch en documentatie. Bij aanmelding via de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en ontvangt u een bevestiging. 

Let op: Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt € 150,- in rekening gebracht. Bij afmelding korter dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Meer informatie
Er is maximaal plaats voor 12 personen. Indien er meer animo is dan plekken wordt er een wachtlijst aangelegd. Voor meer informatie/vragen kunt u contact opnemen met Janny Joosten, strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.