Opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn

11-04-2019 t/m 09-05-2019
Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Met de opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn heeft u voor alle arbeidsrechtelijke aspecten van instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers een gedegen en praktische basis voor uw dagelijkse werkzaamheden. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving, cao's in zorg en welzijn, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Op voorhand kunt u ook eigen casuïstiek inbrengen.

Vorig jaar is de opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn met een 8,7 beoordeeld! Een aantal reacties over de opleiding:

 • “Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken”
 • “De opleiding arbeidsrecht is echt een toegevoegde waarde voor de praktijk”
 • “Absoluut een meerwaarde voor de HR- gerelateerde functie”

Resultaat na afronding
Na het afronden van de opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn weet u alles over:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom);
 • hoe u om moet gaan met wijzigingen of problemen tijdens het dienstverband (doorstroom);
 • hoe en wanneer u afscheid kunt nemen van een werknemer en wat daar allemaal bij komt kijken (uitstroom).

U bent op de hoogte van de ‘juridische spelregels’, maar weet ook hoe u deze tijdens uw dagelijkse werkzaamheden direct kunt toepassen. De onderwerpen over instroom, doorstroom en uitstroom worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving (waaronder de WAB), zorg- en welzijn-cao’s, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Op voorhand kunt u ook eigen casuïstiek inbrengen.

Waar & wanneer
De opleiding wordt gegeven op drie dagen, namelijk op dinsdag 12 maart, donderdag 11 april en donderdag 9 mei 2019 van 09.30 tot 16.30 uur. De opleiding wordt gehouden bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51, 7418 AH Deventer. Na een succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname. 

Let op: De opleiding kan niet in losse modules worden afgenomen.

Doelgroep
De opleiding arbeidsrecht is er voor medewerkers die met enige regelmaat te maken hebben met arbeidsrecht en daarvoor een grondiger basis willen hebben. Bijvoorbeeld: medewerkers P&O/HRM, medewerkers loonadministratie, teamcoaches, verzuimbegeleiders en teamleiders.

Door wie
De opleiding wordt wisselend verzorgd door een drietal vakspecialisten van Hanze advocaat. Hanze advocaat is al jaren het toonaangevende arbeidsrechtkantoor in zorg & welzijn in Noord- en Oost-Nederland. De advocaten die de opleiding verzorgen hebben een jarenlange ervaring in zorg- en welzijnsland en kunnen putten uit talloze praktijkvoorbeelden.

Leden van WGV Zorg en Welzijn profiteren van ledenvoordeel dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat.

Programma

Dag 1 – Dinsdag 12 maart 2019
Instroom: Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom).
Aan de orde komt onder andere:

 • De sollicitatieprocedure, wat kan en mag u vragen en wat niet?
 • Welke gegevens bewaar ik in het personeelsdossier? Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz), hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet tijdig is?
 • Hoe zit het met de privacy (AVG)? Waarover moet u de werknemers informeren? Welke rechten hebben de werknemers?
 • De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaald/onbepaalde tijd, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.
 • Welke gedragsregels/protocollen zijn wenselijk om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doet u dat?
 • Werken met een flexibele schil, de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao.
 • Wanneer dient u een aanstellingskeuring toe te passen?
 • Collectief arbeidsrecht, welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag u van de cao afwijken?
 • De leer-arbeidsovereenkomst, op welke wijze heeft u zekerheid dat deze overeenkomst eindigt wanneer de leerling stopt met de opleiding?

Dag 2 – Donderdag 11 april 2019
Doorstroom: Alles wat u moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren, wijziging van contracten en arbeidsongeschiktheid.
Aan de orde komt onder andere:

 • Hoe en wanneer bouwt u een arbeidsrechtelijk dossier op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet u dan plegen? En hoe doet u dat bij zelfsturing?
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet Werk en Zekerheid. Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg?
 • Het hoofdpijndossier: ziekte en een arbeidsconflict. Hoe pak je dat aan?
 • Hoe zit het exact met de transitievergoeding na ziekte?
 • Welke loonsancties zijn er bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie?
 • Disciplinaire maatregelen bij ongewenst gedrag. Hoe pakt u dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig?
 • Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
 • Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kunt u dat verbieden?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden, wanneer kunt u dat doorvoeren?
 • Vakantiedagen, hoe voorkomt u dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kunt u de werknemer bewegen/dwingen op verlof op te nemen?

Dag 3 – Donderdag 9 mei 2019
Uitstroom: Alles wat u moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Aan de orde komt onder andere:

 • Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst; welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats?
 • Hoe kunt u een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag geven?
 • Wanneer geeft u ontslag op staande voet? Wat zijn de risico’s?
 • Hoe pakt u een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders?
 • Geeft u een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenste omgangsvormen? Mag dat?
 • De do’s and dont’s bij het berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kunt u die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
 • Met welke vergoedingen moet u rekening houden bij ontslag en hoe voorkomt u het betalen ervan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de billijke vergoeding en wat wijzigt er in de transitievergoeding?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden bij een vaststellingsovereenkomst? Welke clausules moet u in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel? Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de Wkggz?
 • Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loopt u een risico dat de Belastingdienst u een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?

Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn € 789,- p.p. voor de gehele opleiding met 3 modules voor deelnemers van organisaties die zijn aangesloten bij WGV Zorg en Welzijn. Deelnemers van niet-aangesloten organisaties betalen € 1.600,- p.p. voor de gehele opleiding. De opleiding kan niet in losse modules afgenomen worden. De kosten zijn inclusief koffie, thee, fris, lunch en documentatie. Bij aanmelding via de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en ontvangt u een bevestiging. 

Let op: Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt € 150,- in rekening gebracht. Bij afmelding korter dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Meer informatie
Er is maximaal plaats voor 12 personen. Indien er meer animo is dan plekken wordt er een wachtlijst aangelegd. Voor meer informatie/vragen kunt u contact opnemen met Janny Joosten, strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.