Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek en Zwolle & Stedendriehoek (online)

25-01-2021
Tijd: 09.00 - 10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden via MS Teams op maandag 25 januari 2021 van 09.00 tot 10.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het onderwerp werkdruk, stress en verzuim door psychische klachten. Willeke Nijkamp, arbeidsdeskundige bij Vitaal Verder zal hierover een korte presentatie geven. Vervolgens is het een interactieve bijeenkomst, waarbij Willeke antwoord kan geven op jullie vragen, onderling informatie uitgewisseld kan worden en er ruimte is om specifieke casussen te bespreken. 

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk? Neem dan contact op met Anne Engelbertink, loopbaanadviseur regio Twente & Achterhoek of Harriette Baas, loopbaanadviseur regio Zwolle & Stedendriehoek bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis.

Aanmelden verzuimnetwerk 25/01/21 Twente & Achterhoek en Zwolle & Stedendriehoek (online)

Meld u hier aan voor de online bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek en Zwolle & Stedendriehoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?