Verzuimnetwerk Twente

11-11-2019
Tijd: 09.00 - 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 november 2019 van 09.00 tot 11.00 uur. De locatie van het verzuimnetwerk is bij Aveleijn in Borne (Grotestraat 260, 7622 GW).
Routebeschrijving.

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden verzuimnetwerk Twente 11/11/2019

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Twente.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?