Verzuimnetwerk Twente

11-11-2019
Tijd: 09.00 - 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Programma

 1. Opening en mededelingen
 1. Sparren over verzuim
  Op 27 augustus is er een mail verstuurd met de vraag of je een interessant onderwerp hebt waar je tijdens de verzuimnetwerkbijeenkomst over wil presenteren en/of informatie over zou willen delen. Hierop is helaas geen reactie gekomen. Tijdens de bijeenkomst kan er met elkaar gespard worden. De Twentse Zorgcentra wil graag informatie ontvangen over het thema ‘Verzuim en zelforganiserende teams’.
 1. Actualiteiten UWV- wetgeving wijzigingen- en bespreken van casuïstiek verzuim
  Henriëtte Sterken, accountmanager van het UWV is aanwezig en zal ingaan op de actualiteiten van het UWV en ze kan vragen over casussen verzuim, re-integratie, passende functie, het voorkomen van een loonsanctie beantwoorden. Wil je een casus inbrengen of heb je een vraag, stuur mij dan een e-mail.
 1. Overige zaken
  Opzet en thema’s overige bijeenkomsten:
  Wil je een thema en/of spreker inbrengen laat het me weten.
 1. Rondvraag en sluiting

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 november 2019 van 09.00 tot 11.00 uur. De locatie van het verzuimnetwerk is bij Aveleijn in Borne (Grotestraat 260, 7622 GW).
Routebeschrijving.

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.