Verzuimnetwerk Twente

10-02-2020
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 10 februari 2020 van 09.00 tot 11.30 uur bij Aveleijn, Grotestraat 260 in Borne.

Het programma

 1.  Opening en mededelingen 

 2. Implementatie en effecten van het invoeren van oplossingsgericht verzuimmanagement bij revalidatiecentrum het Roessingh. 
  Eind 2017 heeft Het Roessingh besloten om met de methode 'oplossingsgericht verzuimmanagement' van Van Campen Consulting te gaan werken. In deze methode wordt werken ingezet als helende aanpak van ziekte. Thuis blijven kan, als je er maar sneller beter van wordt! Inge Kleinsmit is als personeelsadviseur betrokken geweest bij het implementatieproces. Ze zal vertellen over het proces en of het invoeren van de methode ook het gewenste resultaat van een verlaging van het verzuimpercentage heeft opgeleverd. 

 3. Wetgeving wijzigingen en bespreken van casuïstiek verzuim 
  Een arbeidsdeskundige van Vitaal Verder kan vragen over casussen verzuim, re-integratie, passende functie, het voorkomen van een loonsanctie beantwoorden. Wil je een casus inbrengen of heb je een vraag, stuur mij dan een e-mail.  

 4. Overige zaken  
  Thema’s overige bijeenkomsten: 
  Wil je een thema en/of spreker inbrengen voor een volgende bijeenkomst, laat het me weten.
   
 5. Rondvraag en sluiting 

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. Bij ‘no show’ of bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij €50,- in rekening.

Aan niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van €50,- (exclusief BTW) en deelname gaat in overleg met Maria Perini: m.perini@wgvzorgenwelzijn.nl