Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek

16-11-2020
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 16 november 2020 van 09.00 tot 11.30 uur. De locatie en het programma wordt nog bekend gemaakt.

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek? Neem dan contact op met Anne Engelbertink, loopbaanadviseur bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail.  

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. Bij ‘no show’ of bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij €50,- in rekening.

Aanmelden verzuimnetwerk Twente & Achterhoek 16/11/2020

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?