Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek

06-02-2020
Tijd: 09.00 - 10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 februari 2020 van 09.00 tot 10.30 uur bij WGV Zorg en Welzijn aan de Zutphenseweg 51 te Deventer.

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. Bij ‘no show’ of bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij €50,- in rekening.

Aan niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van €50,- (exclusief BTW) en deelname gaat in overleg met Marloes Damhuis: m.damhuis@wgvzorgenwelzijn.nl

Aanmelden Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek 06/02/20

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?