Verzuimnetwerk Zwolle en Stedendriehoek

10-10-2019
Tijd: 09.00 - 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 10 oktober 2019 van 09.00 tot 11.00 uur. De locatie van het verzuimnetwerk is bij WGV Zorg en Welzijn in Deventer (Zutphenseweg 51, 7418 AH).

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.