Webinar ‘Kennissite Mantelzorg Zorg en welzijn’

28-09-2020
Tijd: 15:30 - 16:30 uur

Werken én zorgen is al lang geen privékwestie meer. Elke zorg- en welzijnsorganisatie heeft ermee te maken. Zo combineert 1 op de 4 medewerkers in de zorg- en welzijnssector in Nederland het werk met mantelzorg. Meer dan 40 % van de medewerkers ervaart overbelasting. Dit leidt tot hoge verzuimkosten, slechtere prestaties van medewerkers en lagere resultaten van de organisatie.

Op de kennissite Mantelzorg Zorg en Welzijn, ontwikkelt door de werkgeversverengingen Transvorm, ZorgpleinNoord, Zowelwerk en WGV Zorg en Welzijn, lees je hoe je kunt werken aan een solide werk- en zorgbalans voor al je medewerkers ook in het kader van mantelzorg.

Doel
Tijdens dit webinar wordt informatie verstrekt over de opbouw en inhoud van de website. Deelnemers ontvangen ideeën en inzichten hoe de kennis van deze site ingezet kan worden in eigen zorgorganisatie. Daarbij krijgen deelnemers inzicht in nut en noodzaak om mantelzorg te integreren in het HR- beleid van de organisatie.

Voor wie
Hoofden-HRM, HR-professionals, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en arbocoördinatoren die geinteresseerd zijn in het thema werkende mantelzorgers.

Programma

  1. Nut en noodzaak en zakelijke rechtvaardiging voor agendering en integratie mantelzorg in HR-beleid
  2. Uitleg over inhoud en opbouw van de kennissite Mantelzorg Zorg en welzijn
  3. Hoe een eerste (vervolg)stap maken?
  4. Deelnemers hebben via de chat mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Aan het eind van dit webinar is de noodzaak en zakelijke rechtvaardiging om met mantelzorg en werk aan de slag te gaan vergroot. Het is duidelijk dat het een onderdeel is van integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Voor deelnemers is helder en duidelijk hoe de kennissite is opgebouwd en wat zorg- en welzijnsorganisaties concreet zelfstandig kunnen doen. Deelnemers zijn geïnteresseerd in het opvolgen van concrete activiteiten binnen eigen organisatie en kunnen zich aanmelden zich aan voor webinar Aan de slag met werk en mantelzorg. Het webinar wordt opgenomen en is door geïnteresseerden terug te kijken.

Kosten
Kosteloos voor leden van alle werkgeversverenigingen aangesloten bij RegioPlus. Overige deelnemers van zorg- en welzijnstinstellingen kunnen deelnemen voor 25 euro p.p. Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de masterclass wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 

Aanmelden webinar ‘Kennissite Mantelzorg Zorg en welzijn’ 28/09/20

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?