ANBI-gegevens

Contactgegevens

WGV Zorg en Welzijn
Postbus 2057
7420 AB Deventer 

Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer

info@wgvzorgenwelzijn.nl
088 255 66 50


Fiscaal nummer

803044379


Bestuurssamenstelling

Mevrouw F. Eefting , voorzitter, werkzaam bij De Vogellanden
De heer E. van Drumpt, secretaris/penningmeester, werkzaam bij Elver
Mevrouw G. Griffioen, lid, werkzaam bij Jarabee
Mevrouw I. Harmelink, lid, werkzaam bij ZorgAccent
Mevrouw E. ten Have, lid, werkzaam bij Riwis
De heer K. Portengen, lid, werkzaam bij Zorggroep Solis
De heer M. van Rixtel, lid, werkzaam bij Sensire
De heer M.J.P. Schmidt, lid, werkzaam bij ZGT
Mevrouw H. Wüst, lid, werkzaam bij Woonzorgconcern IJsselheem

De bestuursleden vervullen vrijwillig hun functies.


Plannen en reglementen

Download hier het strategisch beleidsplan 2012-2015 en het werkplan 2016.


Doelstelling
WGV Zorg en Welzijn wil een sector- en regiobrede vereniging zijn van zorg- en welzijnsinstellingen die zorgt voor een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en adequate personeelsvoorziening. Dit vanuit de visie dat de arbeidsmarkt in deze sector in hoge mate geregionaliseerd is en uitdagingen het best op regionaal niveau, gezamenlijk, aangepakt kunnen worden. Lees hier meer


Uitgeoefende activiteiten

Download hier het jaarverslag van 2015.


Financiële verantwoording
(cijfers 2015)