Arbeidsmarkt over de grens

Op 10 december 2015 heeft Gerard Nederpelt namens WGV Zorg en Welzijn het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' ondertekend. Het pact is een initiatief van EUREGIO, die samen met de ondertekenaars van het pact een sterk signaal willen afgeven voor de grensregio en voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Bovendien willen ze het netwerk en de uitwisseling over de grens heen verder versterken.

Het pact verbindt de stakeholders op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, in eerste instantie op lokaal en regionaal niveau. Alle stakeholders hebben dit gedaan door gezamenlijk, op dezelfde dag, op één plaats, hun betrokkenheid bij de grensoverschrijdende arbeidsmarkt schriftelijk te bekrachtigen, met zeer concrete maatregelen. Door deze stap ontstaat overzicht en vormen zich nieuwe contacten. En deze stap stimuleert en zorgt voor nieuwe medestrijders, die een bijdrage aan de vorming van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kunnen leveren.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ondersteunt het pact omdat het aansluit bij haar missie om te zorgen voor een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en adequate personeelsvoorziening. De regio van de vereniging grenst aan Duitsland, dit betekent dat voor baankansen ook over de grens wordt gekeken. Ze zet zich in verschillende verbanden in om de samenwerking met Duitsland te verbeteren. Dit betreft sectorplannen (in Twente/Achterhoek) , de Twente Board (actielijn duurzame arbeidsmarkt) en de grensteams van gemeenten.

De inzet bestaat in 2016-2018 uit het volgende:

1) Infrastructuur; ontwikkeling van een digitaal platform voor transparantie op de vacaturemarkt. Een arbeidsmakelaar en een jaarlijkse banenbeurs brengen vraag en aanbod bij elkaar.

2) Mobiliteit; medewerkers die werkloos zijn of dreigen te raken worden begeleid naar een baan in Duitsland. Dit gebeurt op maat door beroepentests, jobcoaching, scholingsscans, diplomavergelijking (anerkennung) en opleidingen.

3) Afstemming zorg-onderwijs; netwerkbijeenkomst voor werkgevers en opleiders uit Nederland en Duitsland. Zo leren zij elkaar kennen en stellen zij samen een aanpak vast.

4) Innovatie; afstemming tussen zorg- en welzijnsorganisaties met ICT-dienstverleners om ontwikkeling van hoogwaardige innovatieve platformen en producten mogelijk te maken.

Door krachtenbundeling kan nadrukkelijker en collectiever aandacht worden besteed aan arbeid over de grens.

De initiatieven staan verzameld op de website www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu.

Voor informatie over werken in Duitsland klikt u hier.

Maak je profiel aan

Zoek je een baan, wil je gematchte vacatures ontvangen en direct solliciteren? Maak dan nu je eigen profiel aan en plaats je cv.

Klik hier