Beleef de zorg! voor werkgevers

De zorgsector heeft een groot tekort aan medewerkers. Dit tekort loop in de toekomst alleen maar op als we niets doen. In het project 'Beleef de zorg!' werken partijen in de regio Zwolle samen om werkzoekenden te laten instromen in de sector en om de arbeidsmobiliteit bij werkenden te verbeteren.

Werkgevers in zorg en welzijn zoeken steeds vaker naar gemotiveerde mensen die over de juiste competenties beschikken, maar nog wel een opleiding moeten volgen. In het project ‘Beleef de zorg!’ kunnen we via persoonlijke beleving snel duidelijkheid krijgen of sprake is van een mogelijke ‘fit’ met de sector. We werken daarbij met zogenaamde inleefsessies en stimuleren snuffelstages bij zorgwerkgevers.

Hoe werkt het?
In het project 'Beleef de Zorg!' maken deelnemers op een vernieuwende manier kennis met de sector zorg en welzijn. Tijdens een inleefsessie (rollenspel) in het Zorgtrainingscentrum in Zwolle ervaren zij hoe het is om zelf zorg te ontvangen en hoe het voelt om zorgafhankelijk te zijn. Daardoor ontdekken ze wat het betekent om zorgprofessional te zijn en of een zorgberoep bij hen past. Dit gebeurt in het zorg-ethisch lab. Gedurende een dagdeel verplaatsen de deelnemers zich in de situatie van een zorgvrager. Als simulant bepalen ze zelf hun 'aandoening' of zorgbehoefte en ontvangen de daarbij behorende zorg. De zorg wordt geleverd door studenten van de opleiding Verzorgende en Verpleegkundige. In het zorg-technisch lab maken ze kennis met de nieuwste zorgtechnologieën en ICT-toepassingen. Een inleefsessie duurt een hele dag (8.30-16.30 uur).
 
Voor wie is het?
  • Zorgwerkgevers in de regio Zwolle die zij-instromers (willen) werven kunnen een inleefsessie inzetten als extra selectie instrument om zo beter te selecteren en het opleidingsrendement te verbeteren.
  • Zorgwerkgevers in de regio Zwolle die medewerkers willen opgeven die een overstap overwegen naar ander werk in zorg en welzijn of willen werken aan hun professionaliteit. We stimuleren daarmee duurzame doorstroom en beperken uitval.
  • Werkgevers buiten zorg en welzijn die medewerkers bij hun loopbaanontwikkeling willen stimuleren dan wel een traject willen aanbieden in het kader van de begeleiding naar ander werk.

Kosten
Aan een inleefsessie zijn kosten (à €300) verbonden. In sommige situaties is subsidie mogelijk. Meldt u een werkzoekende medewerker of een (kortdurende) werkloze aan voor ‘Beleef de zorg!’? Dan is er in principe subsidie mogelijk van ruim de helft van de kosten. Informeert u naar de mogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden 'Beleef de Zorg!'

Als u uw gegevens hier achterlaat, nemen wij contact met u op.