Belevenistafel

Beschrijving
De BelevenisTafel (Tovertafel) is moderne technologie in een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende ruimtes. De BelevenisTafel biedt bewoners van zorginstellingen ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.

Voordelen

  1. Cliënt: Kan gebruikt worden op groepsactiviteiten te bevorderen. 
  2. De zorgverlener kan aan meer mensen tegelijkertijd hoogwaardige zorg verlenen.
  3. De mantelzorg kan hiermee beeldbellen en kan makkelijker in contact blijven met de cliënt.

Hoe werkt het

Ervaring uit de praktijk
 
Wordt nog aan gewerkt.

Website
www.belevenistafel.nl