2 Zorgpact moet zorgen voor ‘werk naar werk’ - BestuurdersMagazine December 2014

In de regio Stedendriehoek is een ‘Strategische Board’ gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen en het UWV. Onder verantwoordelijkheid van die board is in 2013 het ‘akkoord van Beekbergen’ (zie kader) tot stand gekomen, dat zich met name richt op de maakindustrie en dienstverlening. Dit jaar klopten ook zorginstellingen aan bij de board: nu steeds duidelijker wordt wat de personele gevolgen zijn van de verschuiving van de gecentraliseerde AWBZ naar de gemeentelijke Wmo, voelde men de noodzaak in actie te komen. 

Akkoord van Beekbergen

Johan Kruithof is wethouder in Apeldoorn en lid van de Strategische Board: "De vraag die we kregen was eigenlijk heel simpel: ‘Jullie zijn al bezig in een aantal commerciële sectoren, doe nu ook iets voor ons.’ Daarop hebben wij het initiatief genomen om zorgorganisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties, het UWV en gemeenten bij elkaar te roepen. Dat zijn er heel wat, want je praat hier over een (landelijk vastgestelde) 

arbeidsregio van 14 gemeentes die loopt van Zeewolde tot Lochem.” 

"De vraag was of we het akkoord van Beekbergen als format zouden kunnen gebruiken om ook nu soortgelijke afspraken te maken. Je hoeft natuurlijk niet per se allerlei nieuwe ideeën te verzinnen, op het gevaar af te vervallen in ‘projectjes’ die weer eindigen op het moment dat het geld op is. We zoeken juist iets blijvends, iets dat je kunt borgen.”

Werk naar werk en scholing

De betrokkenen willen met het nieuwe zorgakkoord (of ‘zorgpact’) vooral bestaande initiatieven aan elkaar knopen en kijken waar er mogelijkheden zijn om het boventallige personeel bij de een, te koppelen aan een personeelstekort bij de ander. Johan Kruithof: "Daarnaast willen we kritisch kijken naar scholing van mensen. Wat we vandaag de dag zien is dat steeds meer medewerkers in de zorg een opleiding hebben die niet meer matcht met de nieuwe vraag in de zorg. Wij kijken of we financiering kunnen vinden om deze mensen bij te scholen. >