Hoe vergroten we de slagkracht van het bedrijfsleven in Raalte? Dat was de vraag die in 2016 centraal stond in het Economisch Werkatelier, een ontmoe-
ting tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Er kwam naar voren dat ondernemers een grote regeldruk ervaren, die veel tijd en geld kost. Hoe kan dit worden aangepakt? Henri Lantink, teammanager Ruimte bij de gemeente en Martijn Luikens, team-
manager Vergunning en Handhaving, vertellen over hun aanpak.

In het Werkatelier gaven ondernemers de omgevingsvergunning voor bouwen als voorbeeld. Er werd een werkgroep Deregulering gevormd waarin de gemeente en een afvaardiging uit de bouwsector in gesprek gingen om de knelpunten te inventariseren, oplossingen aan te dragen en daarmee samen aan de slag te gaan. “We zijn er open ingegaan,” zegt Lantink (rechts op foto). “Alles was bespreekbaar, zonder uitzondering. Anders zou het slechts windowdressing worden.”

Vertrouwen als basis

Al in 2016 schafte Raalte het welstands-
toezicht volledig af, als een van de eerste gemeenten in Nederland.

Het verminderen van de wet- en regelgeving binnen de bouwsector was een logisch vervolg. “Onze trigger was de aankomende privatisering van de bouwregels,” vertelt Luikens. De vernieuwde Omgevingswet, waarin dat zou worden geregeld, werd landelijk echter uitgesteld. Lantink: “Wij waren al aan het nadenken over de privatisering en besloten door te gaan.”

In de bijeenkomsten van de werkgroep Deregulering werd de basis gelegd. Dat ging in het begin hard tegen hard, blikt Luikens terug. “Bouwers spraken hun irritatie uit dat er zo vroeg in het bouw-
proces al zo veel technische details moeten worden ingediend. Anderzijds krijgt de gemeente vaak te maken met half aangeleverde aanvragen. We wilden begrip voor elkaars positie creëren. Vertrouwen moest de basis zijn.”

Unieke aanpak

Als spin-off van de werkgroep werd gestart met het project ‘Bouwen. Samen anders’: de concrete invulling van een nieuwe werkwijze bij de omgevings-
vergunning. “Doel was om sámen met ondernemers de regelgeving aan te passen; niet dat de gemeente dat doet en vervolgens communiceert. Die aanpak is