Dat weet Human Capital Support als geen ander. Door daar als werkgever in te investeren, voorkomt u verzuim en verloop. Sterker nog: u creëert een prettige werkomgeving waarbij de loyaliteit en de productiviteit toenemen. Ontzorgen van werkgevers en werknemers, dat is het doel van ondernemer Eric Wolkotte, tevens directeur van De Twentse Zorgacademie.

Waarom zou ik als werkgever mijn medewerkers ondersteunen?

Wist u dat 1 op de 6 werknemers zijn werk met zorgtaken combineert, en dat dit aantal de komende jaren zal toenemen? Het ziekte-
verzuim onder medewerkers die taken combi-
neren is hoog. Het gemiddelde verzuimper-
centage in Nederland van medewerkers tussen de 35 en 65 jaar is 5,4%, terwijl ervaringscijfers leren dat ongeveer 10% van de zwaarbelaste ‘taakcombineerders’ verzuimt. Daarnaast gaat 6% tot 13% (tijdelijk) minder werken, of stopt zelfs helemaal.

Als werkgever is het onvermijdelijk dat u te maken krijgt met het thema werk en zorg en werknemers die daarin vastlopen. Human Capital Support kan u en uw werknemers hierbij praktische ondersteuning bieden.

Enkele voordelen voor u als werkgever:

  • Minder ziekteverzuim, of zelfs voorkómen van uitval door ziekte, overspannenheid of burn-out van medewerkers.
  • Commitment, flexibiliteit, loyaliteit en productiviteit van uw werknemers vergroten.
  • Concreet inzetten op het thema vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Positief invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Extra HRM-instrument op krappe arbeidsmarkt.

Wat kan Human Capital Support voor mijn medewerkers betekenen?

De basis van onze dienstverlening is persoonlijke en praktische ondersteuning. Wij nemen uw medewerkers taken uit handen, zodat zij zich kunnen richten op hun werk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Gezelschap houden van degene waar uw werknemer voor zorgt.
  • Huishoudelijke taken als boodschappen doen, schoonmaken, koken en afwassen.
  • Afspraken maken bij de huisarts, tandarts, enzovoorts.

Meer weten?

Bezoek de website van Human Capital Support voor meer informatie over onze ondersteuning in Twente, bel naar 074-8502246 of stuur een e-mail naar info@humancapitalsupport.nl. We gaan graag met u in gesprek!