“De uitdaging ligt niet zozeer in het inrichten van het meldpunt, maar in de follow-up”

Het klimaat voor meldpunten is gunstig. Of het nu gaat om meldpunten voor verkeersonveilige situaties, voor grensoverschrijdend gedrag, of voor vacatures. De meldpunten schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar dan.

Wat gebeurt er met een melding? Wie pakt het op? Is de melding bedoeld om trends te signaleren? Betekent het registreren van meer meldingen dat het vraagstuk groeit? Of moet een melding gezien worden als een individuele roep om hulp? In dat geval is vooral het vervolg belangrijk. Heeft degene die de melding verwerkt ook de mogelijkheid om er iets mee te doen, met andere woorden kennis, inzicht, interventiemogelijk-
heden en doorzettingsmacht? De arbeidsmarktcampagne die VWS na de zomer van start wil laten gaan, zal het nodige gaan losmaken. Het is goed daarop voorbereid te zijn.

ZorgSelect is destijds opgezet om alle baanopeningen in de sector zorg en welzijn in de regio op één plek transparant te maken. Het begon via prikborden, maar is uitgegroeid tot een volledig digitaal systeem 

dat jaarlijks duizenden vacaturemeldingen verwerkt. Toch worden lang niet alle vacatures gemeld. Er is ook een module beschikbaar om BBL-vacatures te melden. Ook van deze mogelijkheid wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

Reeds enkele jaren wordt gewerkt aan de ombouw van de cv-bank van ZorgSelect naar een loopbaanplatform, waarbij mensen een e-portfolio kunnen aanmaken waarvan zij zelf eigenaar zijn en die hen in staat stelt te solliciteren op basis van diploma’s én competenties. Dit maakt het mogelijk vraag en aanbod aan elkaar te verbinden. De ingrediënten zijn er. We kunnen echter niemand verplichten er gebruik van te maken. De uitdaging ligt dan niet zozeer in het inrichten van het meldpunt, maar in de follow-up. Laaghangend fruit, dat zo geplukt kan worden. Een kwestie van doen.

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn