Jaarverslag 2017

WGV Zorg en Welzijn heeft begin mei twee publicaties uitgebracht waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. ‘2017 in het kort’  geeft u in één oogopslag een indruk van de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging. Wie daarnaast een volledig beeld van 2017 wil krijgen, kan terecht bij het uitgebreide jaarverslag.

Veilige Zorg

Een veilige en vertrouwde zorgrelatie is een van de pijlers voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Goed opgeleid en betrouwbaar personeel is een voorwaarde. Omdat elke organisatie vroeg of laat te maken kan krijgen met grensoverschrijdend gedrag zoals diefstal, mishandeling, of seksuele intimidatie, organiseert WGV Zorg en Welzijn op 28 juni de workshop ‘Confronterend gesprek met ontkennende medewerker’ en op 11 juli de workshop 'Veilige zorg - bewijs verzamelen en personeelszaken bij grensoverschrijdend gedrag tegen cliënten'. Voor beide workshops kunt u zich nog aanmelden. Meer informatie over Veilige Zorg en het Waarschuwings-
register Zorg & Welzijn 
vindt u op onze website. 


Uitbreiding lespakket

Het in september ’17 gelanceerde lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ wordt uitgebreid met een module over zorg & technologie. Tegelijkertijd worden enkele bestaande modules in het pakket geüpdatet. Er wordt gestreefd deze aanpassingen in september ’18 klaar te hebben. Ook zijn er plannen om een lespakket te ontwikkelen voor het basisonderwijs.

Vernieuwde subsidiekaart voor werkgevers

Als werkgever in zorg en welzijn kunt u gebruikmaken van veel verschillende subsidies. Ziet u door de bomen het bos nog? De door RegioPlus opgestelde subsidiekaart helpt u overzicht te krijgen. De kaart bestaat uit vijf thema’s: 1. Initiële scholing; 2. Instroom werknemers; 3. Behoud werknemers; 4. Op-, bij- en nascholing; 5. Experimenten/innovatie. Daarnaast is er een kaart met een aantal specifieke regionale subsidies.

Landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’

Verschillende partijen vanuit de zorg- en welzijnssector starten samen met het ministerie van VWS vanaf het najaar 2018 een landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’.

In deze campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn. In de zomer start een tour om in alle provincies verhalen en foto’s uit de sector te verzamelen.

Samenwerking met Symbol

We hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Symbol. Symbol geeft advies op het gebied van organisatieontwikkeling, Lean, kwaliteits- en verandermanagement. Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van Symbol. Op de websitepagina over Symbol vindt u meer informatie. Benieuwd naar de andere samenwerkingspartners van de vereniging? Neem dan een kijkje op de pagina Samenwerking en partners.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de nieuwe AVG hebben we ons privacyreglement aangepast. Wilt u meer weten over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat uw rechten zijn, bekijk dan ons privacyreglement. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.