Visueel strateeg Robert de Groot werkt volgens de Design Thinking-methode. Zijn advies: “Voordat je succesformule is uitgewerkt, moet je nadenken over hoe je verder wilt.”

Wat is Design Thinking? Wie Google raadpleegt, stuit op formuleringen als: “Design Thinking is een opkomende stroming om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. De waarde (…) zit vooral in de ervaring van klant en/of gebruiker.”

Of deze: “Design Thinking is een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Het is een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren op basis van onder meer technologieën, klantbehoeften en klantwensen. De methode kent geen vast protocol; het is een andere manier van denken. Eerst wordt het probleem gedefinieerd en vervolgens zoekt men naar oplossingen waarin de wens en de behoefte van de klant/eindgebruiker zijn opgenomen.”

Volgens de website toolshero.nl is de methode bedacht door een Amerikaanse psycholoog en socioloog, Herbert A. Simon. In 1969 omschreef hij in een artikel het woord ontwerp als de ‘transformatie van bestaande omstandigheden in favoriete’. Samen met andere wetenschappers legde hij de basis van de Design Thinking-methode.

Creatief broeinest

Tot zover het internet. Wie in de regio op zoek gaat naar een ‘Design Thinker’ kan uitkomen op de voormalige locatie Ariënsplein van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente - tegenwoordig een creatief broeinest: de Connect-U community. Een grote verbouwing is er gaande. Hier huist in de voormalige OK-afdeling en latere bestuursvleugel ondernemer Robert de Groot. Hij noemt zichzelf visueel strateeg.

In zijn kantoor - een voormalige OK - hangen grote vellen vol kleurrijke, stripachtige schema’s: het zijn de uitkomsten van denksessies volgens de Design Thinking-methode. Hiermee onderscheidt hij zich van de concurrentie. Als kind wilde hij striptekenaar worden.