Hij studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht en begon zijn loopbaan bij een reclamebureau. Tegenwoordig richt hij zich op advies aan bedrijven en instellingen. Wie een beroep op hem doet, krijgt een - op een grafische wijze vormgegeven - overzicht van de analyse volgens de Design Thinking-methode.

Nieuwe smaak

De Groot erkent onmiddellijk dat het niet eenvoudig is om als leek greep te krijgen op de werkwijze. Misschien dat een concreet voorbeeld helpt. Hij noemt McDonalds dat graag meer milkshakes wilde verkopen. De introductie van een nieuwe smaak had niet het gewenste effect gehad. Toen besloot het bedrijf eerst eens na te gaan wanneer de meeste milkshakes werden verkocht, aan wie en waarom.

Wat bleek? De meeste shakes gingen over de toonbank tussen 8.00 en 11.00 uur. Ze werden verkocht aan mensen die nog niet hadden ontbeten en toch snel hun maag wilden vullen, zonder gedoe, zonder morsen. De Groot: “Dus de uitkomst was; mensen hebben behoefte aan een vloeibaar ontbijt.”

"Voordat de succesformule is uitgewerkt, moet je nadenken over hoe je verder wilt."

Voor bedrijven en instellingen geldt dat ze zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen, zichzelf moeten zien te verbeteren. De Groot: “Bedrijven die het tempo verliezen in innovatie, ontwikkeling en optimalisatie verliezen de aansluiting met de markt.” De Groot zelf richt zich vooral op beleidsprocessen. Anderen hebben zich toegelegd op markt- of gameontwikkeling, zoals zijn collega’s van Wordlenig of Conceptlicious, ook gevestigd aan het Ariënsplein in de Connect-U community. Met hen werkt hij samen.

Veel expertise

Over de zorg zegt hij: “In de zorg is vaak sprake van een cultuur die erg gericht is op het operationele gebeuren. Dat zuigt alle energie naar zich toe - de tent moet doordraaien. Terwijl er bij instellingen ook vaak heel veel expertise is waarmee je een verbeterings- of optimalisatieslag zou kunnen maken. Er moet steeds meer worden geleverd en het mag steeds minder kosten. Op een gegeven moment is de rek er uit, dan ben je door je succesformule heen. Voordat de formule is uitgewerkt, moet je nadenken over hoe je verder wilt.”

Connect-U Community

Binnen de Connect-U Community aan het Ariënsplein in Enschede werken verschillende partijen samen die allemaal op een ander gebied Design Thinking inzetten binnen de dienstverlening die ze bieden. Conceptlicious en GameLab Oost passen dit toe binnen de ontwikkeltrajecten, Wordlenig voor het optimaliseren van sales en marktplannen en endegroot op het gebied van organisatie-ontwikkeling. Wat deze bedrijven gemeen hebben is dat ze dit allemaal in de praktijk geïntegreerd hebben. Waar mogelijk wordt er intensief samengewerkt met de Saxion Hogeschool. Dit gebeurt al structureel binnen GameLab Oost.

Vanuit die Connect-U community is er aansluiting met Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en Design Lab Twente en NovelT. Waar de partijen binnen Connect-U de Design Thinking-methodiek toepassen binnen het bedrijfsleven, doet Design Lab Twente dit meer binnen het onderwijs.