Gratis lesmateriaal Z&W voor basisscholen

Dankzij de uitbreiding van het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ kunnen basisschoolleerlingen sinds 21 maart op toegankelijke wijze geënthousiasmeerd worden voor een loopbaan in Zorg en Welzijn. Aan de hand van acht verschillende verhalen en animaties maken de leerlingen kennis met de sector. In elk verhaal staat een ander beroep centraal. Al het lesmateriaal is gratis te bestellen via www.aanjouhebbenwewat.nl. Meer informatie


Blog over ‘Sterk in je werk’

Al meer dan 5.500 mensen uit Oost-Nederland hebben in het kader van Sterk in je werk gesprekken gevoerd met ervaren loopbaancoaches. De tevredenheid over de gesprekken is groot. In haar blog ‘Cadeautjes geven en krijgen met ‘Sterk in je werk’’ vertelt ZorgSelect adviseur

Petra Harink over haar ervaring met het voeren van deze gesprekken en wat het de deelnemers brengt: nieuw perspectief, meer zelfvertrouwen en meer daadkracht. Lees hier de blog

Sectorplan Twente succesvol afgesloten

Eind februari 2019 is het Sectorplan Twente Werkt na ruim 2,5 jaar afgesloten. Er zijn 1.312 mensen geplaatst, waarmee de doelstelling om 1.300 vacatures in kansrijke sectoren te vervullen is behaald. Actieve bemiddeling bij werk-naar-werk trajecten en scholing naar kansrijke sectoren vormden de kern van dit plan. 43% van de plaatsingen zijn mensen die begeleid zijn van werk naar werk en 57% van werkloosheid naar werk. Meer informatie 

Wendbaar aan het werk

Binnenkort verwachten we de goedkeuring voor het vervolg op het project Wendbaar aan het werk. Het nieuwe project bouwt verder op het succes van het eerste Wendbaar aan het werk project en biedt uw organisatie de mogelijkheid om samen met uw medewerkers een eigen aanpak voor duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen en deze uit te voeren.

U krijgt hierbij deskundige begeleiding en daarnaast maakt een ESF subsidie het ook financieel aantrekkelijk om nu mee te doen. Interesse in het nieuwe Wendbaar aan het werk project? Houd ons nieuws in de gaten!

Bericht Gezondheidsbudget

Als u meedoet aan de mantel ziektekosten ontvangt u binnenkort een overzicht van uw opgebouwde budget bij Menzis, Salland en Zilveren Kruis. Dit budget wordt beschikbaar gesteld om uw medewerkers vitaal te houden. Als u het bedrag wilt inzetten, is het van belang dat u dat voor 1 juni 2019 aangeeft.

Factsheet Zorg UWV

Op 11 maart jl. heeft UVW de factsheet Arbeidsmarkt Zorg uitgebracht. Uit deze factsheet blijkt dat de zorg ook de komende jaren nog blijft kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgenden IG, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn moeilijk te vinden. Meer informatie