Dimence Groep benoemt nieuw lid raad van bestuur

Marco Verheul start per 1 mei als bestuurder van de Dimence Groep. Met zijn benoeming is de raad van bestuur weer voltallig. Herma van der Wal volgde in oktober vorig jaar Ernst Klunder op als voorzitter van de rvb van de Dimence groep.

André Endeman in rvb Zorggroep Sint Maarten

Per 1 april vormt André Endeman samen met Patricia Bangma de rvb. André Endeman is zijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. In 2004 is hij zorgmanager geworden bij Markenheem in Doetinchem waarvan hij sinds 2013 bestuurder is. Sinds december 2016 is hij lid van het bestuur van WGV Zorg en Welzijn.

Roessingh verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

Peter Ferdinand Krijnsen en Dirk Jan van der Zeep zijn per 1 februari toegetreden tot de raad van toezicht van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Peter Krijnsen is momenteel CEO bij UvA Ventures, AMC Ventures en HVA Ventures Holdings. Dirk Jan van der Zeep is voorzitter van de raad van bestuur bij woningcorporatie Stichting Portaal in Utrecht.

Nieuwe interim-bestuurder en toezichthouder bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Marco van Alderwegen is vorig jaar november begonnen als interim-bestuurder bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Hij is de opvolger van Rita van Odenhoven. Yolande Mansveld is op 1 februari 2019 toegetreden tot de raad van toezicht. In verband met het aflopen van hun zittingstermijn zijn voorzitter Frans van Vessem en lid Gerry Kasper afgetreden.

Nieuw bestuurslid bij Mediant

Sinds 7 januari heeft Mediant Geestelijke Gezondheidszorg in Enschede een nieuw bestuurslid. Geert Uijterwaal-op ‘t Roodt is de opvolger van Henk van de Berg, die op 1 februari met pensioen is gegaan. Uijterwaal-op ’t Roodt is ook werkzaam als psychiater bij Mediant. Peter Turpijn is voorzitter van de raad van bestuur.

De Lichtenvoorde verwelkomt nieuw lid rvt

André Timmer is per 1 januari 2019 toegetreden tot de raad van toezicht van de Lichtenvoorde. Hij is de opvolger van Henry Hulshof die voor vier jaar, de maximale zittingstermijn, deel uitmaakte van de raad van toezicht. Timmer werkt momenteel als concern controller bij een woningcorporatie.

Drie nieuwe leden in rvt Estinea

Sinds 1 januari heeft de raad van toezicht van Estinea drie nieuwe leden. Dat zijn Christel Welling, Chantal de Vries en Joanneke van der Nagel. Samen met Inge Nieuwenhuis (voorzitter), Celeste Wilderom, Richard Berenschot en Jan Mos vormen de nieuwe leden de voltallige raad van toezicht.

Nieuwe leden WGV Zorg en Welzijn

Sinds 1 januari '19 zijn de volgende zorg- en welzijnsinstellingen lid geworden van de werkgeversvereniging: Veilig Thuis IJsselland, Woon-zorgcentrum Talma Borgh, Zorg Samen Gelderland, Huisartsenzorg Oude IJssel, Medicamus Facilitair B.V., Zorggroep
Noordwest-Veluwe (ZNWV), Alldrik, Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en Stichting Sociaal Werk De Kop. KleinGeluk (voorheen De Goede Zorg), Residentie Buitenzorg en Stichting WZCO hebben hun lidmaatschap opgezegd. De vereniging heeft momenteel 177 leden.

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar communicatie@wgvzorgenwelzijn.nl