“Er komt een e-learningmodule van WijkLink.” Het is een Facebook-achtig leernetwerk voor docenten, verpleegkundigen en verpleegkundigen in spe die in de wijk werken. Het aantal deelnemers groeit richting 2.000 en vooral studenten ontdekken het platform.

Van elkaar leren over het werk en alles wat de cliënt nodig heeft, is de essentie. Gebruikers stellen vragen, plaatsen ervaringen, er is discussie en het wordt veel gebruikt als samenwerktool. “Het is prachtig dat we zo het onderwijs en het werkveld verbinden. Het is een concrete samenwerking, we maken samen onderwijs. Een docent vraagt om casussen en een dag later liggen die er. Een student heeft een praktijkvraag en krijgt antwoord van een ervaren verpleegkundige. Het werkt.”

Ook bij WijkLink liep niet alles zoals verwacht. “We hebben het platform anders ingericht, zodat ervaringen delen gemakkelijker gaat. Bovendien kwamen we er achter dat offline-activiteiten het meest aanspraken. We zoeken daarom naar een mix. We merken dat WijkLink bereikt dat werken in de wijk als aantrekkelijker wordt ervaren en dat studenten beter zicht krijgen op de inhoud van het werk.”

Actief samenwerken

De Technologie & Zorg Academie (TZA) is

een coöperatieve vereniging van onderwijs- en zorgorganisaties, ondernemers en overheid die de kennis en ervaring van studenten en professionals wil vergroten. Dat doet de TZA met een appartement vol snufjes, een probeerlab, een probeerservice en kennis- en inspiratiesessies.

De contacten met WijkLink en Allyoucanlearn zijn inmiddels gelegd en actief samenwerken gaat gebeuren, meldt Eric Wolkotte, directeur. Het zijn platforms waar hij zijn kennis en boodschap kan verspreiden. “Veel professionals hebben weinig kennis over technologische mogelijkheden. Vaak hebben ze er een kil beeld bij en zit het niet tussen de oren hoe technologie welzijn kan verhogen en werk kan verbeteren.”

Vaak is bijvoorbeeld de knuffelrobot bekend. “Er is zoveel meer. Zelf vind ik bijvoorbeeld een instrument van Livv een mooi voorbeeld. Het is een kleine ECG-monitor waarmee je overal hartfilmpjes kunt maken. Minder belastend voor zowel de cliënt als de zorg.”

Het is een voorbeeld in een lange rij mogelijkheden. “De komende tien jaar zijn we zeker nog wel bezig. Misschien komt daarna de generatie die het vanzelfsprekend vindt om technologische mogelijkheden toe te passen. Tot die tijd hebben wij werk genoeg!”

Basis ligt er, uitbreiding de volgende stap

Overal in het land zijn er initiatieven die zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs en praktijk, een lagere drempel naar werken in de zorg, toepassen van technologie en een efficiëntere inzet van medewerkers. Allyoucanlearn en de Technologie & Zorg Academie zijn in het oosten van het land gestart.

WijkLink houdt het voorlopig op de regio. “Wij breiden het uit naar alle disciplines die in de wijk actief zijn”, vertelt Dorine Koopman. Voor het leren via Allyoucanlearn is alleen internet nodig. “Een ROC kan het hele land bedienen”, weet Dries Krens.

Voor de TZA is een fysieke omgeving een voorwaarde. “We zoeken naar een tweede locatie, buiten Enschede”, meldt Wolkotte. “We zijn in een steeds groter gebied actief, dus dat wordt een volgende stap.”