In overleg met de school kwam ik tot de conclusie dat wij kennis en knowhow moesten opdoen. We moesten het goed gaan aanpakken om die doelgroep een kans te geven.”

Drijfveer

Hij had ook simpelweg tot de conclusie kunnen komen dat het nu eenmaal niet lukt en kunnen overgaan tot de orde van de dag. “Nee, zo zit ik niet in elkaar. Mijn drijfveer is toch dat je het maximale uit iemand moet halen. Er zijn bij deze doelgroep misschien minder vaardigheden dan bij anderen, maar iedereen kan een bijdrage leveren. Dat mogelijk maken, dat vind ik belangrijk.”

Hij heeft tegen de 140 mensen in dienst. “Ik heb de ruimte en ik ben de grootste werkgever hier in deze buurt.” Met zijn acht Wajongers behoort hij tot de top tien van Nederlandse bedrijven. “’Keep it simple’, is mijn motto. Het gaat fantastisch en daarvoor moet ik vooral een compliment geven aan de direct leidinggevenden. Die hebben er aan moeten wennen en zij zijn er druk mee.”

"Mijn drijfveer is dat je het maximale uit iemand moet halen"

Geduld

Zorgen voor regelmaat, structuur, veel geduld hebben: het hoort er allemaal bij. “Maar je hebt dan de meest loyale medewerkers, die zelfstandig duidelijke taken in het proces uitvoeren. De medewerkerstevredenheid is in deze winkel 95 procent en dat is heel hoog.” Ook zijn klanten vinden het vaak mooi dat hij die doelgroep in zijn winkel aan het werk heeft.

Daar is hij blij mee, want Seppenwoolde is toch vooral een ondernemer die zijn vestiging commercieel succesvol moet houden. De subsidies zijn daarom belangrijk. “De extra winst die ik daarmee behaal, investeer ik weer in het bedrijf en mijn medewerkers. Daardoor kunnen mensen zich verder ontwikkelen en blijft de tevredenheid hoog.”

Hij gaf in juni tijdens een event van de werkgeversvereniging een workshop voor zorg- en welzijnsorganisaties over zijn inclusieve aanpak. Uit de reacties maakte hij op dat veel van die organisaties zich vooral laten leiden door regels en beperkingen. “Er wordt veel gedacht in belemmeringen, merkte ik. Pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid, zou ik zeggen. Zien en durven, en dan gewoon doen!”

Supermarktketen helpt tweeduizend Wajongers aan werk

Supermarktketen Albert Heijn helpt tweeduizend jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wajonguitkering aan het werk. Volgens het bedrijf tonen de Wajongers, die binnen het bedrijf naar vermogen werken, zich gemotiveerd en loyaal.

Tot 2015 konden kwetsbare groepen aan het werk binnen de sociale werkplaatsen. Na de decentralisaties in het sociaal domein is het de taak van gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Samenwerken met lokale werkgevers is daarin een belangrijk instrument.

Albert Heijn is een van de werkgevers die gestructureerd en met duidelijke doelen deze doelgroep aan een baan helpt. De verschillende vestigingen zorgen ervoor dat die doelen gehaald worden. “De ene vestiging doet meer dan de andere. Wij zien hier in Almelo de kansen en horen nu bij de top van het concern”, aldus manager Erjan Seppenwoolde.