Die zorgt in zijn ogen voor overbelaste mantelzorgers en ontdoet zorgberoepen van hun ‘standing’: “We 'framen' dat iedereen zijn eigen moeder wel kan helpen. Terwijl de zorg juist complexer is geworden, in technisch en sociaal opzicht, en dus meer vaardigheden vraagt van mensen dan voorheen”, betoogt hij.

Registeraccountant

Opgeleid tot registeraccountant kwam Van de Logt snel tot het inzicht dat ‘de cultuur’ in die wereld hem niet beviel. “Dat ik weigerde vennoot te worden, werd bijvoorbeeld niet begrepen, maar ik had daar geen zin in.”

Als accountant had hij diverse ‘zorgklanten’. Zij hadden eind jaren 80, toen de functionele budgetten werden ingevoerd, behoefte aan mensen die konden rekenen, zoals Van de Logt het zegt. Hij ging als controller aan de slag bij de Sint Maartenskliniek en later als bestuurder bij onder meer Sensire, Groot Klimmendaal en het Canisius Wilhemina Ziekenhuis.

Arts in militaire dienst

Ruikes kwam als afgestudeerd basisarts in militaire dienst – hij werd uitgezonden naar Bosnië in de jaren 90. In 1994 maakte hij de overstap naar de ziekenhuiswereld.

Eerst werkte hij in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, later in het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Vijf jaar geleden werd hij lid van de raad van bestuur van ZGT, begin dit jaar voorzitter.

Een stem hebben

Ruikes trad toe tot het bestuur van WGV Zorg en Welzijn – hij volgde ook daarin zijn voorganger Meindert Schmidt op. “Het is belangrijk dat de ziekenhuiszorg een stem heeft in de werkgeversvereniging”, vindt Ruikes. ‘Samenspel’ in de zorg, zoals hij het omschrijft, is essentieel. Verpleeghuizen, thuiszorg en ziekenhuizen moeten nog meer samenwerken, ook op het gebied van  personeel en opleidingen, vindt hij.

De nazorg voor patiënten is de afgelopen decennia verplaatst van ziekenhuizen naar verpleeghuizen en de thuiszorg. Ruikes: “We moeten de zorg betaalbaar zien te houden. Mensen worden ouder, de complexiteit van de zorg neemt toe en er is technisch meer mogelijk. Het gaat om doelmatigheid. De vraag is, wat moet in het ziekenhuis gebeuren en wat kan daarbuiten?”

Guido van de Logt

Sinds 2013  Voorzitter rvb zorgorganisatie Livio
2009 – 2013  Lid rvb Canisius Wilhemina Ziekenhuis
2002 – 2009  Voorzitter rvb revalidatiecentrum Groot Klimmendaal
1995 – 2002  Bestuurder zorg-
organisatie Sensire
Van de Logt studeerde economie / accountancy.

Ton Ruikes

Begin 2017  Voorzitter rvb ZGT; opvolger Meindert Schmidt
2012 – 2017  Lid rvb ZGT
2004 – 2012  Lid rvb Lievensberg ziekenhuis
1998 – 2004  Directeur Martini Ziekenhuis
1994 – 1998  Sectormanager Scheper Ziekenhuis
Tot 1994 werkte Ruikes als arts bij het ministerie van Defensie. Hij studeerde geneeskunde.