Ruikes (foto): “Vraag is ook, hoe voorkom je dat mensen ziek worden of zieker worden? Welke bijdrage kan het ziekenhuis leveren aan de gezondheid van patiënten? Als je bijvoorbeeld overgewicht bij kinderen succesvol kunt aanpakken, voorkom je op termijn ziektes en klachten. We voeren ook de discussie over zinnige zorg. We willen graag meer in gezamenlijkheid met de patiënt bepalen wat de beste behandeling is. Dat vraagt een andere inzet en andere vaardigheden van zorgprofessionals.”

Zorgpersoneel ronselen

Van de Logt zegt over zijn beslissing om plaats te nemen in het werkgeversbe-
stuur: “Het bestuur is een plek waar je je ideeën op tafel kunt leggen, waar je wordt gehoord, waar afspraken worden gemaakt. Als je vindt dat je iets te melden hebt, doe je dat via een platform, anders moet je niet zeuren.”

Actueel zijn wat hem betreft de (dreigende) personeelstekorten op de

"Marktwerking in de zorg werkt niet"

arbeidsmarkt. Van de Logt heeft signalen dat ziekenhuizen uit het westen zorgpersoneel ronselen in de regio. “Dat is het probleem verplaatsen, niet oplossen. Via de werkgeversvereniging kunnen we daarover het gesprek aangaan.”

Ruikes heeft van het ronselen en een tekort nog niets gemerkt. “Wij hebben (nog) geen moeite personeel te vinden, ook niet voor gespecialiseerde functies”, stelt hij. Het is bekend dat verpleegkundestudenten vaker kiezen voor ziekenhuis- dan ouderenzorg. Zorgberoepen moeten worden gepromoot als aantrekkelijk, zodat het aantal aanmeldingen voor de opleidingen stijgt, vindt Van de Logt. “We hebben veel mensen ouder dan vijftig jaar in dienst. De huidige instroom is alleen voldoende om die te vervangen. We zullen dus echt iets moeten doen.”

Ruikes is het met hem eens. Hij vult aan: “We moeten ook kijken hoe we de zorgberoepen zelf aantrekkelijk kunnen houden, bijvoorbeeld door reductie van de registratielast.”

Lees ook het artikel 'Actieplannen tekorten'