Onderwijs

Hartelijk welkom op de pagina onderwijs. Hier vindt u informatie met betrekking tot de aansluiting onderwijs en werkveld.

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. WGV Zorg en Welzijn participeert in projecten en netwerken die een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen door aandacht voor de omvang van de instroom van nieuwe medewerkers en de capaciteiten van zowel instromend als zittend personeel.

Klik in het menu aan de linkerkant voor de verschillende initiatieven en projecten.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Team Onderwijs, via info@wgvzorgenwelzijn.nl of 088 255 6650.