Participatiewet en SROI

De Participatiewet is een wet die sinds 1 januari 2015 geldt. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. In het verlengde van de Participatiewet hebben het kabinet en werkgevers afgesproken om extra banen te creëren, dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Meer informatie Participatiewet
Website UWV
Website Ministerie SZW

SROI
SROI staat voor Social Return on Investment. Dit zijn afspraken die de gemeente maakt in aanbestedingen.  Het stelt bedrijven verplicht om medewerkers uit de doelgroep (met een afstand tot de arbeidsmarkt) aan te nemen als ze de aanbesteding van een overheidsproject winnen.

Meer informatie SROI
Stichting Social Return

De vereniging ondersteunt en brengt organisaties bij elkaar die met dit onderwerp aan de slag willen. De vereniging biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘Module Werkplein’. Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen vacatures, die geschikt zijn voor participanten (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), op een eenvoudige manier melden aan het UWV.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maria Perini, projectmedewerker, tel: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.