Samenwerking beroepsonderwijs & zorg en welzijn

Samen met de opleidingsfunctionarissen werkzaam in de verschillende werkvelden, bestuurders, het beroepsonderwijs en andere partners zoekt de vereniging continu naar manieren om vraag en aanbod over de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de kwantiteit van de instroom binnen de diverse opleidingen, beter op elkaar te laten aansluiten.

De volgende overlegvormen geven vorm aan deze samenwerking:

Strategisch overleg onderwijs en zorg en welzijn
Leden van het college van bestuur vanuit het onderwijs en leden raad van bestuur vanuit zorg- en welzijnsinstellingen bespreken jaarlijks op strategisch niveau de ontwikkelingen om te komen tot een meerjarige agenda met betrekking tot de samenwerking.


Directie-overleg onderwijs en zorg en welzijn

Het directie-overleg, met directeuren onderwijs en directeuren, managers P&O en hoofden opleidingen van zorg- en welzijnsinstellingen gaat vooral in op tactische thema’s. 

De opleidingsinstituten die participeren in dit overleg:

Samenwerking opleidingsafdelingen zorg en welzijn
De vereniging zoekt continu de verbinding met de opleidingsafdelingen van de zorg- en welzijnsinstellingen. Door deze verbinding wordt de vereniging gevoed met de actuele ontwikkelingen en de vraag vanuit de individuele instellingen en kan door de contacten en de informatie die de vereniging zelf heeft de instelling op zijn beurt ook weer voeden. Naast de individuele contacten initieert of ondersteunt de vereniging ook diverse overlegvormen.

Netwerkbijeenkomsten opleidingsadviseurs en praktijkopleiders
Netwerkbijeenkomsten voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders worden ondersteund door de vereniging om een goede afstemming te krijgen in het werkveld. De vereniging kijkt wat er speelt en kan waar nodig ook informatie toevoegen. De vereniging participeert in deze netwerken:

  • Utopia overleg Zwolle
  • Netwerkgroep opleidingscoördinatoren Zorg en Welzijn Twente
  • Netwerkgroep opleidingscoördinatoren Achterheok
  • Netwerkgroep opleidingscoördinatoren Stedendriehoek
  • Samenwerkingsverband kinderopvang Overijssel en Gelderland

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling onderwijs, 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.