Sectorplannen

WGV Zorg en Welzijn heeft met succes beroep gedaan op de regeling cofinanciering sectorplannen van het Ministerie van SZW. Daardoor is een subsidiebedrag van € 7,9 miljoen euro beschikbaar voor de scholing van meer dan 6.000 medewerkers. Het Sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. De 16 werkgeversverenigingen in Nederland zijn de hoofdaanvragers van de sectorplannen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Subregio Subsidiebedrag Looptijd
Achterhoek € 1.217.683 01-01-2014 tot 01-01-2016
Twente € 2.538.158 01-01-2014 tot 01-01-2016
IJssel-Vecht € 1.676.291 01-06-2014 tot 01-06-2016
Stedendrhoek/NW-aVeluwe € 2.474.901
€ 7.907.033
01-06-2014 tot 01-06-2016Zeven maatregelen

In de sectorplannen die WGV Zorg en Welzijn heeft opgesteld, zijn 7 verschillende maatregelen opgenomen, waarvan instellingen gebruik kunnen maken. Zo is het mogelijk een bijdrage te krijgen voor het bepalen van de scholingsbehoefte van medewerkers via een scan. Ook voor een EVC-procedure, waarbij Eerder Verworven Competenties worden vastgelegd en erkend is geld beschikbaar. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Het kan daarbij gaan om zowel kortdurende (gemiddeld 2 dagen), middellange (gemiddeld 8 dagen), als langer durende trainingen (gemiddeld 16 dagen). Ook voor opscholing van medewerkers via een BBL-route (MBO-niveau) of duale leerweg (HBO-niveau) is ruimte gereserveerd. Voorwaarde is wel dat dergelijke scholingen noodzakelijk zijn voor de toekomstige inzetbaarheid van een medewerker binnen de sector en passen binnen het ingediende sectorplan.

Tot 1 oktober 2014 konden zorginstellingen in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland, die subsidie willen ontvangen voor de scholing van medewerkers, hun belangstelling kenbaar maken. Circa 60 zorginstellingen hebben aangegeven mee te willen doen. Tegenover elke euro subsidie staat een eigen bijdrage van de betreffende werkgever, die op zijn minst net zo hoog is. 

Vragen/contact
Martine Duenk, projectleider sectorplannen WGV Zorg en Welzijn
E-mail: sectorplan@wgvzorgenwelzijn.nl
Telefoon: 088 255 66 50

Nieuwsarchief sectorplannen